Resmî Gazete

SAYI: 29577

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2015 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2015 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2015 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2015 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2015 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/4686 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/6358 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/7586 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/8796 Başvuru Numaralı Kararı