Resmî Gazete

SAYI: 29668

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1108     Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

—  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu Arasında Suriye Krizinin Ev Sahibi Ülkelere Olan Etkilerinin Hafifletilmesi Amacıyla Tahsis Edilen Kuveyt Fonu Hibesi Kapsamında Suriye Krizine Karşı Türkiye Mülteci & Mukavemet Planına Katkı (Eğitim Sektörü) İçin Hibe Anlaşması

—  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Ekonomik Kalkınma Kuveyt Fonu Arasında Suriye Krizinin Ev Sahibi Ülkelere Olan Etkilerinin Hafifletilmesi Amacıyla Tahsis Edilen Kuveyt Fonu Hibesi Kapsamında Suriye Krizine Karşı Türkiye Mülteci & Mukavemet Planına Katkı (Sağlık Sektörü) İçin Hibe Anlaşması

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/2414 Başvuru Numaralı Kararı