8 °C

Resmi Gazete'de bugün

18 Mayıs 2013 Tarihli ve 28651 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete'de bugün

MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1037     Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4636     Adana İli, Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4637     154 kV Sincik Havza TM-Kahta TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında, Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4642     Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV (Uzundere-Tahtalı) Brş.N-Gaziemir Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda İhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4648     Trabzon İli, Merkez İlçe, Ortahisar  Mahallesinde Bulunan ve 4/4/2011 Tarihli ve 2011/1592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Trabzon Belediyesine Devredilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)

—   Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/20)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap