Resmi Gazete'de bugün (14 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 14 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri