17 °C

Sat-geri kirala ürünü ile leasing, reel sektöre destek sağlıyor

Sat-geri kirala ürünü ile leasing, reel sektöre destek sağlıyor

HASAN K. BOLAT / İş Leasing Genel Müdürü 

2014 yılına ilişkin beklentilerimiz ekonomik büyümenin sınırlı düzeyde kalacağı ve likiditenin azalarak, faiz oranlarının artış eğilimini sürdüreceği yönündedir. 6361 sayılı Kanun ile getirilen yeni ürünler ve pek çok yatırım malında KDV’nin tekrar %1’e indirilmesi sektöre ivme kazandırmış, girişimcilere özellikle yapacakları uzun vadeli yatırımlarda sermaye ihtiyacı bulunan KOBİ'lere müjdeli haberi vermiştir.

Mevzuatta getirilen kolaylıklarla ve sağlanan vergi avantajları nedeniyle mevcut ürünlerimiz arasında “Sat-Geri Kirala” ürünü ön plana çıkmaktadır. Şirketlerin yeni yatırımlarını finanse etmelerini sağlamanı yanı sıra, işletme sermayesi sağlama ve kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayma yöntemi olarak da kullandığı "sat ve geri kirala" işlemi, şirketin üzerine kayıtlı amortismana tabi malların leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanmasıdır. Bu işlemde, kiralamaya konu mallar, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir.

“Sat ve Geri Kirala” işlemi ile bilançoda yer alan gayrimenkuller üzerindeki tasarruf hakkı kaybedilmeden ve aynı iş yerinde faaliyetlere devam edilirken ek bir finansman imkanı yaratılmaktadır.
Bilançonuzun aktifinde düşük bedelle bulunan gayrimenkulleri rayiç bedel üzerinden göstererek bu tutar üzerinden amortisman ayrılmakta aynı zamanda bilançoda düşük değerle duran gayrimenkuller rayiç değerlerine getirilmektedir.

Bu ürün ile birlikte sermaye sıkıntısı çeken KOBİ’lerin aktifleri ve net işletme sermayesi artırılarak, özvarlık gelişimleri sağlanır.

Taşınmazların konu edildiği sat ve geri kiralama sözleşmeleri için ayrıca önemli vergi avantajları söz konusudur. “Sat ve Geri kiralama" konusu taşınmazların leasing şirketine satışı, tekrar kiralanması ve kiralama süresi sonunda kiracıya devri KDV'den ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. "Sat ve Geri kirala" işlemlerine ilişkin sözleşmeler de diğer finansal kiralama sözleşmelerinde olduğu gibi Damga Vergisi’nden muaftır. Alım satım işlemleri esnasında oluşan tapu harcı bu işlemin özelinde binde 4.55 oranında ödenmekte ve kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescilinde ise tekrar tapu harcı doğmamaktadır. 

Ulaşılması kolay ve avantajlı bir finansman modeli olan “Sat ve Geri Kirala” ürünü ile, ülkemiz ekonomisine değer katan firmalarımızın yanında yer almaya artan kararlığımızla devam edeceğiz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap