9 °C

Sayıştay denetimlerinde etkinlik arttı

2017 yılı denetim programı kapsamında Sayıştay tarafından toplam 416 kamu idaresi denetlendi.

Sayıştay denetimlerinde etkinlik arttı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 2017 denetim programı kapsamında Sayıştay tarafından toplam 416 kamu idaresinin denetlendiğini belirterek, "Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) 195 rapor sunulacak, ilgili mahalli idarelere de 221 rapor gönderilecek." dedi.

Sayıştay denetimlerinin yıllık programları çerçevesinde belirlendiğini hatırlatan Baş, "2017 yılı Sayıştay Denetim Programı dahilinde, kurum tarafından toplam 416 kamu idaresi denetlendi, bunlara ilişkin raporlar hazırlanıyor. Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi genel yönetim kapsamında, 45 genel bütçeli idarenin 87'si yükseköğretim kurumları olmak üzere, 128 özel bütçeli idarenin, 10 düzenleyici ve denetleyici kurumun, 2 sosyal güvenlik kurumunun, 27 il özel idaresinin, 30 büyükşehir belediyesinin, 28 bağlı idare ve şirketin denetimi yapıldı. Ayrıca 24 il belediyesi, 98 ilçe belediyesi, 3 mahalli idare birliği, 11 yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ile kanun kapsamında olmayan ancak Sayıştay denetimine tabi 10 diğer kamu idaresinin denetimi de tamamlandı. Söz konusu denetimler neticesinde TBMM'ye 195 rapor sunulacak, ilgili mahalli idarelere de 221 rapor gönderilecek. Ayrıca 75 kamu işletmesinin tamamına ilişkin raporlar TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonuna ve ilgili mercilere sunulacak" bilgisini paylaştı. 

"Denetimlerde etkinlik ve kalite arttı"

Denetim süreçlerinde bilişim sistemlerinden daha fazla yararlanabilmek amacıyla Sayıştay bünyesinde ayrı bir analiz grubu oluşturulduğunu anlatan Baş, grubun çalışmalarıyla kamu idarelerince gönderilmesi gereken verilerin elektronik ortamda alındığını, böylece denetimde etkinlik ve kalitenin artırıldığını kaydetti.

Merkezi yönetim bütçesinin önemli bir kısmının personel harcamalarından oluştuğuna dikkati çeken Baş, söz konusu grup tarafından geliştirilen personel giderlerinin denetimine ilişkin analizlerle personel ödemelerinin tamamının zaman ve iş gücünden tasarruf edilerek denetlenebilir hale geldiğini söyledi.

Baş, denetim planlarını yaparken ilgili kamu idaresinin personel harcamalarına ilişkin analizleri topluca değerlendirebildiğini belirterek, "Böylelikle personel giderleri daha kapsamlı bir şekilde denetlenmeye başlandı ve denetimde uygulama birliği sağlandı. Bu suretle ulaşılan sonuçların topluca değerlendirilmesi imkanı elde edilerek ücret sistemine ilişkin önerilerin oluşturulması imkan dahilinde olacaktır." diye konuştu.

Sayıştay Başkanı Baş, benzeri uygulamaların kamu idarelerinin diğer cari ve yatırım harcamaları için de geliştirilmesinin planlandığını ifade etti.

"Sayıştay yeni dönemde temel yapı taşı olmaya devam edecek"

Baş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yeni dönemde de Sayıştay'ın söz konusu görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde son derece güçlü ve devlet yapılanmasının merkezinde işlevsel sorumlulukları bulunan sayıştaylar görmekteyiz. Bu çerçevede yürütme organı yeniden yapılandırılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrasında da Sayıştay, kamu mali yönetiminin temel yapı taşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürecektir."

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.