6 °C

Seçilemeyen vekilden maaş geri alınmayacak

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 2007 seçimi öncesi vekillere 3 aylık dönem için peşin ödenen maaş geri alınmayacak.

Seçilemeyen vekilden maaş geri alınmayacak

ANKARA - Anayasa Mahkemesinin, 22 Temmuz 2007 genel seçimi öncesi vekillere 3 aylık dönem için peşin ödenen maaşın, milletvekili seçilemeyenlerden geri alınmasını engelleyen 3671 Sayılı Kanun hükmünün iptali istemiyle açılan davayı reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avukat Sedat Vural, 22 Temmuz 2007 genel seçiminde yenilenecek TBMM üyelerine 15 Temmuz 2007'de 3 aylık dönem için peşin ödenek ve yolluk ödenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmış, Ankara 16. İdare Mahkemesi ise davayı ehliyet yönünden reddetmişti.   

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 11. Dairesi, Ankara 16. İdare Mahkemesinin kararını bozmuştu.   

Daire, ayrıca işlemin dayanağı 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanun'un "Hak kazanma ve Ödeme" başlıklı 6. maddesinin 3. cümlesinde yer alan "ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi" ibaresinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için oy birliğiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararda, TBMM üyelerinin kamu görevlilerinden farklı bir hukuki konumda bulunduklarına işaret edilerek, "TBMM üyeliği statüsünün kazanılması ve kaybedilmesi, yasama dokunulmazlığı, çalışma düzeni ve mali haklar gibi birçok konuda TBMM üyeleri, kendilerine özgü hukuki konumlarına bağlı olarak farklı kurallara tabi tutulabilirler. Bu nedenle ödenek ve yollukları Anayasa'da özel olarak düzenlenen TBMM üyelerinin bu yönden diğer kamu görevlilerinden farklı kurallara tabi tutulmasında 'yasa önünde eşitlik ilkesi'ne aykırılık bulunmamaktadır" denildi.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.