Seçim Beyannamesini 16 Nisan'da açıklayacak

Erdoğan'ın sır projesinin de yer aldığı AKP’nin seçim bildirgesi; 13 yıllık hedefler koyulması bakımından bir ilk niteliğinde.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA  - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 2023’e göre hazırlattığı seçim beyannamesi tamamlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in başkanlığında hazırlanan seçim beyannamesi, 15 Nisan Cuma günü Başbakan Erdoğan’a sunulacak, Cumartesi günü ise kamuoyuna açıklanacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik başkanlığında kurulan seçim bildirgesi komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon bildirgeyi Başbakan Erdoğan’a Cuma günü sunacak. Erdoğan bildirgeyi 16 Nisan Cumartesi günü ise kamuoyuna açıklayacak.

Bildirge Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023 yılına göre oluşturuldu.

Seçim beyannamesinin ana başlığını yeni bir "Sivil Anayasa" oluşturuyor. Sosyal, ekonomik, kültürel, özgürlükler, demokrasi vaatlerinin yer alacağı seçim beyannamesinde AKP iktidarlarının yaptığı icraatlara da vurgu yapıldı. Beyannamede 2023 kişi başına milli gelir hedefinin 25 bin dolar olarak yazılması ve üç nükleer santral yer alması üzerinde duruldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için sır gibi sakladığı “proje” de seçim beyannamesinin önemli hedefleri arasında yer aldı.

13 yıllık hedef koydu

Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti genel seçimlere gitmeden önce oldukça uzun vadeli bir seçim beyannamesi açıklayacak. Türkiye'ye 4 yıllık değil, 13 yıllık vaatlerini sıralayacak olan AKP, ekonomi, sosyal kültürel yaşam, dış politika, parti tüzüğü, iş dünyası, demokrasi ve özgürlükler, (Kürt sorunu-terör sorununun nasıl çözüleceği) demokratik açılıma devam edileceği mesajı, hak ve hürriyetler, işsizlik, Türkiye’de işsizlik sayısının 2023'de sıfıra indirilmesini hedef gösterdi. Enerji alanlarında vaatler ve atılımlar anlatıldı. Referandumda halkın nabzını okuyan AKP iktidarı Türkiye'ye sivil ve yeni bir Anayasa vaat etti. Seçim beyannamesi çalışmalarını AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yürüttü. AKP’nin hukukçu ve ekonomi kurmaylarından oluşan ekip, akademisyen ve uzmanların da katkısını aldı. AKP, 2011 genel seçimlere dönük hazırlanan seçim beyannamesini yazılmadan önce, her çalışmada olduğu gibi yaptırdığı kamuoyu anketleriyle şekillendirdi.

2023 yılı için 23 hedef

Seçim beyannamesinde 2023 yılına kadar gerçekleştirilecek 23 maddelik hedefler şu başlıklardan oluştu:

1-Türkiye’nin milli geliri 2 trilyon dolar seviyesinde olacak.

2-Türkiye nüfusu 82 milyona ulaşan bir ülke olacak.

3-Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olarak hedeflenecek.

4-İhracat 5 yüz milyar dolara çıkacak.

5-Dış ticaret hacmi 1 trilyon dolara ulaşacak.

6-İstihdam oranı yaklaşık 10 puan artırılacak.

7-Çalışan nüfus 30 milyon olarak hedeflenecek.

8-Türkiye genelinde işsizlik oranının yüzde 5’e kadar indirilmesi hedeflenecek.

9-İlköğretimde yüzde yüz okullaşma oranı yakalanacak. Ortaokulda okullaşma oranına yüz de yüz ulaşılacak.

10-2023 yılında Türkiye’de üniversitesiz il kalmayacak.

11-Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde “e-Devlet” projesi geliştirilecek.

12-2023’te sağlık sigortası sisteminin dışında kalan vatandaş kalmayacak.

13-Yüz bin vatandaşa düşen hekim sayısı 2023’te 210 seviyesine çıkarılmış olacak.

14-11 bin kilometre olan Türkiye’nin demiryolu alanı iki katına çıkarılacak.

15-Asrın projesi Marmara geçişi, İstanbul-İzmir otoyolu Körfez geçişi tamamlanmış olacak.

16-15 bin kilometre daha bölünmüş yol inşa edilecek.

17-Dünyanın en büyük 10 limanından biri Türkiye’de olacak.

18-Çok büyük projelerin altına imza atılacak. Savunma uydusu, havacılık organize sanayi bölgeleri kurulacak. Türkiye üç kıtanın lojistik merkezi haline gelecek.

19-Sulama alanlarının tamamına yakını 2023 yılına kadar tamamlanacak

20-Türkiye'nin tamamı 2023 yılında geniş bant internet erişimi imkanına sahip olacak.

21-2023 yılına kadar en az 3 nükleer enerji santrali tamamlanmış olacak.

22-Turist sayısı 2023 yılında yıllık 50 milyona çıkacak. Gelir de 50 milyar dolara çıkacak. GAP, DAP hedefleri genişleyecek.

23-Özgürlükçü bir Anayasa getirilecek, özgürlük, insan hakları ve demokrasi alanlarında reform ve yasalara hız verilecek.

Anayasa'da neler değişecek

Seçim beyannamesinin ana temasını oluşturacak yeni Anayasa için, "Devlet odaklı değil, insan odaklı bir Anayasa" vurgusu yapıldı. Seçim beyannamesinde, Anayasa'da nelerin değişeceği, nasıl değişeceği tek tek anlatıldı.

AKP seçim beyannamesinde yeni Anayasa'yı anlatırken, 12 Eylül Referandumuna da sık sık göndermede bulundu.

AKP’li kurmaylar, 2007 genel seçimleri öncesi akademisyenlere hazırlattıkları "Sivil Anayasa" taslağının yanı sıra odaların, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin hazırladığı Anayasa çalışmalarından da yararlandı.

Seçim beyannamesinde ana tema olan yeni Anayasa vaatlerinin yanı sıra ekonomik yatırımlar, sosyal devlet, eğitim, sağlık gibi yapılacak çalışmalar da anlatıldı.

Erdoğan'ın sır projesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için sır gibi sakladığı “proje” de seçim beyannamesinin önemli hedefleri arasında yer aldı. Ne olduğu konusunun sır gibi saklandığı projenin, 13 yıllık seçim beyannamesinde “önemli hedefler” başlığı adı altında yer alması beklenirken, Başbakan Erdoğan, aylardır merakla beklenen projeyi seçim beyannamesinde açıklayacak.

Projenin İstanbul’da başlattığı inşaat olduğu söyleniyor. Projenin İstanbul’da yeni bir kent inşa edildiği ve bu projenin Cumhuriyet’in 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Azınlıklar için yasal düzenlemeler

AKP’nin başta Kürt sorunu olmak üzere azınlıklar için yapmayı düşündüğü yasal düzenlemeler de seçim beyannamesinin önemli başlıkları oldu. Azınlıklara verilecek hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal alanlarda da vaatler sıralandı. Özgürlükler alanında bugüne kadar yapılanlar anlatılırken, özellikle eğitim hakkının herkesin elinden alınamayacağı vurgulandı, üniversitelerde "türban" vurgusunun yerine eğitim özgürlüğü "eğitim hakkı" olarak ifade edildi.

Askerlik süresi kısaltılacak

Bedelli askerlik ile ilgili yer verilmeyen beyannamede, askerlik süresinin belli aşamalarla kısalacağı vurgusu yapıldı.

Bu konularda ilginizi çekebilir