19 °C

Şehir içi taşımacılık yapanlar ve sanatçıların 2013 yılında ödeyecekleri sosyal güvenlik primleri

Şehir içi taşımacılık yapanlar ve sanatçıların 2013 yılında ödeyecekleri sosyal güvenlik primleri

Ahmet Metin AYSOY / E. SGK Başmüfettişi

 

5510 sayılı Yasanın ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4'üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan sanatçıların sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır. Bu madde hükmüne göre 2013 yılında ödenecek sosyal güvenlik primi ve hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir.

A- 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Aylık kazanç alt sınırına göre: 32.62 TL x 20 x %32.5 = 212.03 TL,
Aylık kazanç üst sınırına göre: 212.03 TL x 20 x %32.5 = 1.378.20 TL, ödeyeceklerdir.

B- 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Aylık kazanç alt sınırına göre: 34.05 TL x 20 x %32.5 = 221.33 TL,
Aylık kazanç üst sınırına göre: 221.33 TL x 20 x %32.5 = 1.438.65 TL ödeyeceklerdir.

C- 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi de ödemek isteyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 32.62 TL x 20 x % 35.5 = 231.60 TL, Aylık kazanç üst sınırına göre: 212.03 TL x 20 x % 35.5 = 1.505.41 TL, ödeyeceklerdir.

D- 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi de ödemek isteyenler;

Aylık kazanç alt sınırına göre: 34.05 TL x 20 x %35.5 = 241.76 TL, Aylık kazanç üst sınırına göre: 221.33 TL x 20 x %35.5 = 1.571.44 TL ödeyeceklerdir.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.