5 °C

Sertifikalı tohum üretimi desteklenecek

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satılan 18 tarım ürününün tohumluk üretimine destek verilecek.

Sertifikalı tohum üretimi desteklenecek
ANKARA - Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola (kolza), yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları desteklenecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili "Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlandı.
Buna göre yurt içinde üretip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleştirilen tohumluklardan buğday için kilogram başına 0,10 TL, arpa, tritikale, yulaf, çavdar ve patates için 0,08 TL, çeltik için 0,25 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga ve fiğ için 0,50 TL, soya için 0,35 TL, kanola için 1,20 TL, susam için 0,60 TL, yonca için 1,50 TL, yer fıstığı için de 0,80 TL destek ödemesi yapılacak.
Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları ve bunun adına üretim yapan yetiştiricilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları ve bilgilerini güncellemeleri şartı aranacak.
2010 sezonunda, aynı alanı güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohumluk üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalanacak.
Ödemeler
Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.
Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si Ziraat Bankasına hizmet komisyonu olarak ödenecek.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden, kamu kurum ve kuruluşları, ihraç amaçlı üretilen tohumluklar, ÇKS'ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar desteklemeden faydalanamayacak.
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile geri alınacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.