Sivil havacılığa bağımsız denetleme

Sivil havacılık işletmeleri bağımsız denetim kuruluşlarınca da denetlenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sivil havacılık işletmeleri, bağımsız denetim kuruluşlarınca da uçuş, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyetlerinin doğruluğunun, güvenilirliğinin, havacılık düzenlemelerine uygunluk derecesinin araştırılması amacıyla denetlenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği'yle, SHGM tarafından yetkilendirilen yeterlik belgesi gerektiren personel ve işletmelerin iş ve işlemleri ile inceleme ve denetimlerini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin iptaline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilen işletmeleri, yönetmelik kapsamında yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını, bu işletme ve kuruluşlarda görev alan ilgili personeli ve havacılık faaliyetlerini kapsıyor. SHGM tarafından teknik denetçi olarak yetkilendirilen yetkili bağımsız denetim kuruluşlarında görevli denetçiler 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlarda SHGM adına yetkili olacak.

Denetçilerin en az yüzde 51'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartının yer aldığı yönetmelikte, yetkili bağımsız denetim kuruluşu ile yapılacak sözleşmenin en fazla 3 yıl süre ile yapılabileceği belirtildi.

(AA)
 

Bu konularda ilginizi çekebilir