11 °C

Sivilleri korumak için her şeyi yapacağız

NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanı Korgeneral Jodice, Libya'da yürütülen harekatla ilgili basını bilgilendirdi.

Sivilleri korumak için her şeyi yapacağız

İZMİR - NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanı Korgeneral Ralph J. Jodice, komutanlığının Libya'daki hava faaliyetlerinin kontrolünü üstlendiğini belirterek, "Masum sivillerin zarar görmemesi için gereken her şey yapılacaktır"dedi.

Libya'da uçuşa yasak bölgeyi denetleyecek hava harekatının komuta merkezi olarak belirlenen İzmir'deki Müttefik Hava Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda düzenlenen basın toplantısına, Napoli'deki NATO Birleşik Hava Harekat Merkezi'nden video konferans yöntemiyle bağlanan Jodice, NATO tarafından yürütülen harekatın hava faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

NATO İzmir Müttefik Hava Komutanlığının 31 Mart 2011 Perşembe günü itibarıyla Libya'da silah ambargosu ve uçuş yasağı uygulamaya başladığını, bu tarihten itibaren tüm hava faaliyetlerinin üstlendiğini dile getiren Jodice, şunları kaydetti:

 "Bu harekatın amacı, saldırıya veya saldırı tehdidine maruz kalan sivilleri ve sivil halkın bulunduğu bölgeleri korumaktır. Şu anda 12 NATO ülkesi ile bölgemizdeki diğer ülkeler hali hazırda bu görevi yerine getirmektedirler. Bana verilen vazife, gayet açıktır.

Vazifem, Hava Kuvvetleriyle, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 1973 sayılı kararı uyarınca yasaklanan malzeme taşıyan uçaklar olmak üzere, yetkisiz hiçbir uçağın Libya hava sahasına girmesi veya bu hava sahasından çıkmasına müsaade etmemektedir.

Libya halkının ihtiyaç duyduğu meşru uçuşların serbest bir şekilde yapılmasını da sağlayacağız. Bunu gerçekleştirmek için, bölgesel ve uluslararası ortaklık teşkilatlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak suretiyle insani yardım malzemesi taşıyan uçak ve gemilerin görevlerini yerine getirmelerini sağlamaktayız."

Sivillerin zarar görmemesi için her şeyi yapacağız

Korgeneral Jodice, faaliyetleri sırasında masum sivillerin zarar görmemesi konusunda hassas davranılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararı, sivillerin korunması için gerekli bütün tedbirlerin uygulanmasına izin vermektedir. NATO, sivillere saldıran veya onları tehdit eden kara veya hava hedeflerine ateş açabilir.

Ayrıca bütün NATO kuvvetlerinin kendilerini savunma hakkı da vardır. Bu görevlerin içerdiği risklerin tam olarak bilincindeyim. Ancak, açıkça belirtmek isterim. NATO uçaklarına bu görevleri yerine getirmeleri için yetkiyi, ancak silahlı kuvvetler, sivillere açıkça tehdit arz ettiği takdirde vereceğim ve harekatımız neticesinde, sivillerin ve onlara ait mal ve mülkün görmesi muhtemel zararın mümkün olan en asgari seviyede kalması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Masum sivillerin zarar görmemesi için gereken her şey yapılacaktır."

Libya'ya küresel müdahale

Korgeneral Jodice, 31 Mart 2011'den bu yana "Unified Protector" adı verilen harekat kapsamında uçaklarla 720 sorti yapıldığını, uçaklarının harekata güney bölgesindeki birçok üsten katıldığını, ambargo ve uçuş yasağının etkin bir şekilde uygulanması için farklı uçakların kullanıldığını belirterek, "Bu harekat adından da anlaşıldığı gibi tek başına icra edilmeyecektir.

NATO, uluslararası camia ve bölgedeki ortaklarıyla istişareyi sürdürmek suretiyle bu krizin geniş kapsamlı danışma ve işbirliğine dayalı bir şekilde çözülmesini sağlayarak, sivil halka karşı şiddet uygulanmasının sürdürülmesine engel olacaktır.

Ortağımız ülkeler şimdiden bu harekata av uçaklarıyla katılmıştır. Ortağımız ülkelerin yer aldığı ilk hava muharebe harekatı olarak tarihe geçecek olan bu harekat, Libya'daki krize küresel bir müdahalenin yapılması açısından özel anlam taşımaktadır" diye konuştu.

Daha sonra soruları cevaplandıran Korgeneral Jodice, bir gazetecinin, Türkiye'nin Libya'daki yaralılar için gemi göndermesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi NATO ittifakımız 28 üye ülkeden oluşuyor. Bu ülkelerin her birinin aldığımız kararlarda eşit rolü ve gücü vardır. Bu harekata başlarken NATO ve üye ülkelerinin elindeki tüm gücü, askeri ya da sivil olsun kullanması konusunda mutabakata vardık. Libya'daki insani soruna uzun vadeli çözüm getirebilmek için Türkiye gibi uzun bir süredir önemli yer tutarak NATO ittifakı üyesi ülke olmuş bir ülkenin yaptığı girişim takdirle karşılanmaktadır. Askeri harekat, bu girişilen işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır.

Görevimiz sivilleri Kaddafi'den korumak

Korgeneral Jodice, bir gazetecinin "Şu ana kadar ne kadar sivil vatandaş hayatını kaybetti?" şeklindeki sorusu üzerine BM kararıyla kendilerine tanınan yetkinin, sivillerin ve bulundukları bölgelerin korunması, silah ambargosunun sağlanması ve uçuşa yasak bölge uygulamasının yürürlüğe sokulması olduğunu belirtti.

Korgeneral Jodice, "Bilindiği gibi Kaddafi yanlısı kuvvetler sivil halkı hedef almaktadır. Bu harekata karşı sivilleri korumak için Güvenlik Konseyi kararını uygulamak maksadıyla sivilleri azami derecede koruyarak ve Kaddafi yanlısı kuvvetlerin sivillere herhangi bir zaiyata meydan vermesini önlemek maksadıyla gayet dikkatli bir şekilde harekatımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Kara harekatı direktifi almadık

Hava operasyonunun yeterli olup olmadığına, kara harekatına gerek duyulup duyulmayacağına ilişkin Korgeneral Jodice, NATO'nun öncelikle hava gücünü kullanma kararı aldığını, sadece hava harekatıyla ilgili konuşabileceğini belirterek "Şu anda kara harekatıyla ilgili herhangi bir direktif almış bulunmamaktayız"dedi.

Korgeneral Jodice, Türkiye'nin harekata "vurucu güç" olarak katılma durumunun söz konusu olup olmadığı yönündeki soru üzerine, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini, taahhüt ettiği şekilde yerine getirdiğini, bu katkının çok önemli olduğunu, her ülkenin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmaksızın harekata olumlu bir katkı yaptığı kanaatini taşıdığını söyledi.

İzmir'in bu harekat içinde alacağı görevle ilgili soru üzerine Korgeneral Jodice, harekat başlamadan önce İzmir'deki Müttefik Hava Komutanlığının tüm güney bölgesinin hava harekatının komuta ve kontrolüyle ilişkili bazı görevleri ifa ettiğini, bunlara ilaveten bazı görevlerin de yerine getirildiğini belirterek,

"Bu harekatın Hava Unsur Komutanlığının Birleşik Harekat Komutanlığını yapmaktayız. Hava harekatını sevk ve idare edişimizde de Birleşik Hava Harekat Merkeziyle emir komuta ilişkimiz gerçekleşmekte, bu birleşik hava harekat merkezleri de harekata katılan üslerin emir ve komutasını deruhte etmekte, emir komuta zinciri pilotlarımıza kadar ulaşmaktadır"dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.