18 °C

SPK'dan yatırımcılara uyarı

Yatırımcıların, 25 Ağustos'tan önce gerçekleşen kaldıraçlı alım satım işlemleri hakkında doğrudan adli yargı yoluna başvurması gerekiyor.

SPK'dan yatırımcılara uyarı

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıları, 25 Ağustos'tan önce gerçekleşen kaldıraçlı alım satım işlemleri hakkında doğrudan adli yargı yoluna başvurması gerektiği konusunda uyardı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan duyuruda, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak 25 Ağustos 2011 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şikayetler ile konuyla ilgili diğer görüş, öneri ve taleplerin SPK tarafından değerlendirmeye alınabileceği belirtildi.

Duyuruda, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 No'lu "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 155'inci maddesi ile yapılan değişiklikle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda; "Döviz, mal, kıymetli maden veya SPK tarafından belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi"nin, "sermaye piyasası faaliyeti" olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Kanunun yürürlük maddesi ile söz konusu hükmün "kanunun yayımını izleyen 6. ayın sonunda" yürürlüğe gireceğinin belirtildiği kaydedilen duyuruda, şu uyarıya yer verildi:

"Anılan hüküm çerçevesinde, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak 25 Ağustos 2011 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şikayetler ile konuyla ilgili diğer görüş, öneri ve talepler kurulumuzca değerlendirmeye alınabilecektir. Bu tarihten önce gerçekleşen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak ise yatırımcıların şikayetleri hakkında doğrudan adli yargı yoluna başvurmasının mümkün olduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap