Spk

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun amacı; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesinde açıkça belirtilmiş olup; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir.

 

SPK'nın ilk Başkanı Prof. Dr. İsmail Türk'tür. Mevcut başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 17 Nisan 2018 tarihinden bu yana Kurulun başkanlığını yürütmektedir. Kurul başkanları beş yıl için seçilir ve idari tasarrufla (Cumhurbaşkanı, ilgili bakan kararı vb.) görevden alınamaz.

 

Halihazırda SPK, Ankara Merkez ve İstanbul Temsilciliği olmak üzere iki lokasyonda faaliyet göstermektedir. SPK'nın merkezinin İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında Ankara'dan İstanbul'a taşınması planlanmaktadır.

 

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, sermaye piyasası hukukunun temel kaynaklarından birisidir.

 

SPK düzenlemeleri genellikle "tebliğ" şeklinde çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, bireysel emeklilikte olduğu gibi, "yönetmelik" şeklinde SPK düzenlemeleri de yok değildir.

Ayrıca, günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarına uyum sağlamak ve uygulamaları belirli esaslara bağlamak bakımından Kurul İlke Kararları da yayınlamaktadır.

 

Başlıca sermaye piyasası kurum ve şirketleri aşağıdaki gibidir;

Borsa İstanbul

İstanbul Altın Borsası

Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Halka Açık Şirketler

Aracı Kuruluşlar

Yatırım Fonları

Yatırım Ortaklıkları

Portföy Yönetim Şirketleri

Bağımsız Denetim Kuruluşları

Derecelendirme Kuruluşları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

Spk Haberleri