SPK’dan bireysel yatırımcıyı korumaya yönelik adım

SPK halka arzlarda bireysel yatırımcıyı rahatlatacak kararlar aldı. Kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklik yapan kurum halka arzlara katılacak yatırım fonlarının şartlarını da değiştirdi. Amaç bireysel yatırımcıların halka arzlarda yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldırmak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzlarda bireysel yatırımcıların daha fazla pay alabilmesi için düzenlemeye gitti. Son dönemde gerçekleşen halka arzlarda bireysel yatırımcılar talep ettikleri tutarın çok düşük bir kısmının karşılanmasından şikayetçiydi. Konuyla ilgili harekete geçen SPK, sınırlı sayıda yatırımcısı bulanan ya da fonun önemli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamaları için yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda halka arzlar kapsamında; serbest ve/veya unvanında “özel” ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için “yatırımcı sayısının 50’den az olmaması” ve “herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde 20’sinden fazlasına sahip olmaması” koşullarının bir arada sağlanması gerekecek. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya özel fonlar bireysel yatırımcı olarak değerlendirilecek.

Kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklik

Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek. Daha önce kurumsal yatırımcı kapsamında sayılan, aktif toplamının 50 milyon TL, yıllık net hâsılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek.

Halka arz şartları değişti

Daha önce halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, halka arz edilen payların piyasa değerinin 100 milyon TLve altında olması durumunda “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümdeki tutar 250 milyon TL olarak uygulanacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir