9 °C

Sporcuların sosyal güvenlikleri tartışılacak

Ankara'da düzenlenecek Spor Şurası'nda 'Özel zorunlu sporcu sağlık sigortaları' ele alınacak

Sporcuların sosyal güvenlikleri tartışılacak

 

 

ANKARA - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce 26-28 Kasım arasında Ankara'da düzenlenecek Spor Şurası'nda, sporcuların sosyal güvenlik koşulları tartışılacak.

"Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında dinamik, verimliliği ve kaliteyi esas alan bir anlayışla beden eğitimi ve spor alanında arzu edilen düzeye ulaşmak, sorunları tespit edip yeni politikalar oluşturmak" amacıyla düzenlenen şurada, spor alanındaki çeşitli konuların yanında sporculara yönelik sosyal güvenlik olanakları ele alınacak.

Şuraya, spor camiasından isimlerin yanı sıra çalışma hayatındaki sosyal taraflar da davet edildi. Sporda Sağlık ve Sosyal Güvenlik Alt Komisyonu tarafından, şuradaki tartışmalara altyapı oluşturmak amacıyla Spor Şurası Genel Sekreterliği'ne sunulan raporda, sporcu sağlığı konusunda, hizmet alanlar ve verenler açısından sosyal güvenlik sisteminin yetersiz olduğu, bu nedenle hizmetlerin aksadığı belirtildi.

Mevcut sosyal güvenlik sisteminin bütün sporcuları kapsamadığı, kapsamı içindeki sporcuların da lisans muayenelerini karşılamadığı ifade edilen raporda, sporcu sağlığı için koruyucu hekimliğin önemi düşünüldüğünde, lisans muayenelerinin ileriye dönük toplam sağlık maliyetlerini düşüreceği vurgulandı. Raporda, bu nedenle lisans muayenelerinin de sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesinin hem sporcu sağlığı hem de sisteme maliyeti açısından önem taşıdığı kaydedildi.

'Özel zorunlu sporcu sağlık sigortaları' olmalı

Türkiye'de sporcu tanımına profesyonel ve amatör yaklaşık 1 milyon 500 bin lisanslı sporcunun girdiğine değinilen raporda, bu sayıya tam rakamın bilinmediği sağlık ve eğlence amaçlı spor yapanlar ve değişik kurumlar tarafından açılan spor okullarına katılan lisansı olmayan sporcularında eklendiğine yer verildi. Raporda, bu kişilerin bir çoğunun karşılaştıkları spor kaynaklı sağlık sorunlarına maddi boyutta çözüm üretemediklerine dikkat çekildi. Raporda, şu önerilere yer verildi:

"Bu sorunun ivedilikle en yaygın ve standart bir sosyal güvenlik sistemi içinde çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizde sağlık politikası konusundaki yönelim doğrultusunda, bu sorunun trafik sigortası örneğinde olduğu gibi, 'özel zorunlu sporcu sağlık sigortaları' ile çözümlenmesi olası görülmektedir. Bu anlamda, her düzeyde ve branşta lisans çıkarmak için bu sigorta zorunlu olmalıdır. Bu sigorta ile sporcuların spor kaynaklı muayene, tanı ve tedavi, ameliyat, geçici iş gücü kaybı ve maluliyet durumları karşılanabilmektedir.

Yapılan özel zorunlu sağlık sigortası, asgari ihtiyaçları karşılayan standart bir poliçe olmalı, isteyen kulüp ya da sporcu buna ek olarak yüksek teminatlı farklı poliçeler yaptırabilmelidir. Trafik sigortası ve kasko buna iyi bir örnek oluşturmaktadır (trafiğe çıkabilmek için trafik sigortası zorunlu iken, daha yüksek bir teminat için kasko yaptırılabilmektedir). Benzer uygulama lisansı çıkarması zorunlu olan veya olmayan antrenör, doktor, masör, malzemeci, yönetici ve benzeri spor çalışanlarını da kapsamalıdır. Lisanslı sporcular dışında spor okullarına katılan, eğlence ve sağlık amaçlı spor yapan bireyler, katıldıkları organizasyon, tesis, kurum, merkez ve/veya kulüp tarafından katıldıkları aktivite süresi ile sınırlı kalmak kaydı ile benzer bir özel zorunlu sağlık sigortası sistemine dahil edilmelidir."

Poliçe bedelinin karşılanması

Raporda, özel zorunlu sporcu sağlık sigortasının poliçe bedelinin spor kulüpleri, spor federasyonları veya oluşturulacak bazı fonlar (spor toto, iddaa, maç geliri vb. muhtelif kaynaklardan aktarılacak) tarafından karşılanabileceği belirtildi.

Raporda, "Sporcu sağlık sigortası en fazla sporcuyu kapsayan ve en az maliyet ile oluşturulan, zorunlu bir poliçe haline getirilmelidir" denildi. Bu konunun takibi için ilgili tarafların bir arada olabileceği çalışma grubu oluşturulmasının uygun olacağı ifade edilen raporda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Sigorta ve Reasürans Genel Müdürlüğü yetkililerinin ön çalışmaya ve şuraya davet edilmesi, zorunlu sigortalamanın mümkün olup olmadığının araştırılması gerektiği kaydedildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.