Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

Türkiye'de suça dahil olan çocukların sayısı, önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 303 bin 213 oldu

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 290 bin 414'ten 303 bin 213'e çıktı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar" istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı ve 303 bin 213 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu çocukların yüzde 57,4'ünün 15-17, yüzde 23,42'sinin 12-14 yaş grubunda bulunduğu, yüzde 18,9'unun ise 11 yaş ve altı çocuklar olduğu görüldü.

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 66,9'u erkek, yüzde 33,1'i ise kız çocuklarından oluştu.

Çocukların yüzde 46,9’unun mağduriyet, yüzde 39’unun suça sürüklenme, yüzde 5,8’inin kayıp (bulunan), yüzde 4,4’ünün bilgisine başvurma ve yüzde 3,9’unun diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi. 

Geçen yıl suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen 118 bin 245 çocuğun yüzde 36’sı yaralama, yüzde 24,6’sı hırsızlık, yüzde 6,8’i 5682 Sayılı Kanuna muhalefet, yüzde 5,9’u uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,7’si tehdit, yüzde 3,5’i ise mala zarar verme suçu isnat edilerek güvenlik birimlerine getirildi. 

Adli birimlere 97 bin 65 çocuk sevk edildi

Söz konusu çocukların yüzde 60,2’si ailesine teslim edilirken, yüzde 32’si adli birimlere sevk edildi. Adli birimlere sevk edilen çocuk sayısı 97 bin 65 olarak belirlendi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 3 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 77,6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 18,4’ü ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 88,9’u ailesine, yüzde 2,9’u adli birimlere ve yüzde 2,9’u da sağlık kuruluşuna gönderildi.

Çocukların 42 bin 557’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 80,8’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 17,2’sini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 72,5’inin sigara, yüzde 5,5’inin sigara ve alkol, yüzde 4,9’unun sigara ve esrar, yüzde 3,7’sinin esrar, yüzde 2,3’ünün ise sigara, alkol ve esrar kullandığı belirlendi.

Çocukların çoğunluğunu suç mağdurları oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 142 bin 179 çocuğun yüzde 85,9'unu suç mağduru (yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve diğer suçlar), yüzde 14'ünü takibi gereken olay mağduru ve yüzde 0,1'ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru çocukların yüzde 55,6’sının erkek, yüzde 44,4’ünün kız, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 50,9’unun erkek, yüzde 49,1’inin kız ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 73’ünün erkek, yüzde 27’sinin ise kız çocuğu olduğu görüldü.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 122 bin 209 çocuğun yüzde 62,4’ü yaralama, yüzde 10,4’ü cinsel suçlar ve yüzde 7,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Bu çocukların yüzde 3,7’sinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yüzde 3,6’sının tehdit, yüzde 3,5’inin de hırsızlık suçu mağduru olduğu tespit edildi.