9 °C

TBMM'de bu hafta

Meclis, zeytin sahalarının yatırıma açılması ile ilgili düzenlemeyi de içeren önemli konular için mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

TBMM'de bu hafta

TBMM Genel Kurulu bu haftaki mesaisine CHP'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerle başlayacak.

Genel Kurulda, 13 Haziran Salı gününden itibaren ise tümü üzerindeki görüşmeleri başlayan, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini öngören tasarı ele alınacak. Meclis, tasarı için normal mesai günleri olan 13-14-15 Haziran salı-çarşamba-perşembe günlerine ilave olarak 16 Haziran Cuma, 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günleri de toplanacak.

Zeytinlik düzenlemesi geri çekildiZeytinlik düzenlemesi geri çekildi

'Devamsızlık dosyaları' görüşülecek

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu, "HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın 2016 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda, Anayasa'nın 84. ve TBMM İçtüzüğü'nün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için komisyona havale edilen Başkanlık Divanı kararını" görüşmek için salı günü toplanacak.

HDP'li Sarıyıldız'ın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulacak; Komisyon da hazırlayacağı raporunu Karma Komisyona sunacak.

Karma Komisyon ayrıca, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyasına ilişkin komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonunun raporunu da görüşecek.

Bu Hazırlık Komisyonu, Anayasa'nın "milletvekilliğinin düşmesi" başlıklı 84. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Öztürk'ün "izinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içerisinde beş birleşim TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını" tespit etmişti.

Milletvekilliği 276 oyla düşürülebiliyor

Anayasa'nın 84. maddesinin 4. fıkrasında, "Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir." deniliyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, Öztürk ve Sarıyıldız'ın, "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar vermesi durumunda dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın milletvekilliği üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

Diyanetten israfla ilgili sunum

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu 14 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı; İslam dininde israf kavramı, zekat, infak ve yardımlaşmanın yeri, İslam fıkhı açısından gıda bankacılığı, İslam fıkhı açısından gıda bankası bağışçılarına sağlanan vergisel teşviklerin durumu, zekat kurumu açısından gıda bankacılığında toplama ve dağıtım faaliyetleri gibi konularda sunum yapacak.

Adalet Alt Komisyonu yarın toplanarak, Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşecek.

AB Uyum Komisyonu, çarşamba günü yapacağı toplantıda, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nı ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.