TMMOB ve BTS'den 'Haydarpaşa' protestosu

Gar önünde toplanan TMMOB ve BTS üyeleri, garın trenlere ve halka kapatılmak istendiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyeleri, Haydarpaşa Garı'nın kentsel dönüşüm gerçekleştirmek amacıyla trenlere ve halka kapatılmak istendiği gerekçesiyle protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Gar önünde toplanan TMMOB ve BTS üyeleri adına, BTS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Hasan Bektaş, bir basın açıklaması okudu.

Tren garı olarak kullanılmaya başlanılmasının ardından 100 yıl geçen Haydarpaşa Garı'nın, kentsel ve tarihsel olarak sit alanı kabul edildiğini, ancak yeni çıkan bir yasayla ulusal ve uluslararası koruma hukukunun devre dışı bırakılmak istendiğini savunan Bektaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve dünyanın kültür ve endüstri mirası olan Haydarpaşa Garı ve liman çevresini, her türlü yasa ve yönetmeliği, bilimsel ve etik kuralı hiçe sayarak, önce 'Manhattan', sonra 'Venedik yapacağız' deyip, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açarak, küresel emlak tacirlerinin kullanımına sunmaya çalışanların, her türlü yöntem, arayış ve oyunlarını bugüne dek boşa çıkarttık, bundan sonra da boşa çıkaracağız. Nice 100 yıllara Haydarpaşa Garı. Tren sesi hiç eksik olmasın."

TMMOB Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhçu da 24 Temmuz 2008 tarihinde çıkan yasayla Haydarpaşa Garı'nın yağmalanması için gerekli zeminin başlatıldığını öne sürdü.

"Akbabalara İnat Haydarpaşa 100 Yaşında" yazılı pankart açan eyleme katılanlar, "Haydarpaşa tarihtir, yok edilemez", "Haydarpaşa halka kapatılamaz", "Haydarpaşa halkındır satılamaz" şeklinde sloganlar attılar.