TOBB için getirilen düzenleme TESK için de uygulanacak

Genel ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesine imkan tanıyan düzenlemeye TESK de dahil edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CANAN SAKARYA

Konkordatoyu yeniden düzenleyerek ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk şartı getiren teklif Meclis Adalet Komisyonu’nda, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmesine imkan tanıyan kanun teklif Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife eklenen maddeyle, TOBB için getirilen düzenleme TESK için de yapılırken burada aday olanlar seçilememeleri halinde görevlerine geri dönebilecekler. Poşetlerin 25 kuruşa satılmasını öngören Çevre Kanunda Değişiklik Yapan teklif ise Meclis Çevre Komisyonundan geçti. Tekliflerin gelecek hafta itibariyle Genel Kurul’da ele alınmaya başlanacak.

Çevre Komisyonunda kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek.

Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak. Depozito uygulanmadan piyasaya sürülen ambalaj için ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak. 1 Haziran 2019’dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak. Teklifin Komisyondaki görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle muhalefetin de eleştirdiği, “gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin, A ve B Sınıfı ÇED Raporu hazırlamakla yükümlü olmasını, A ve B Sınıfı ÇED Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyeceğine” ilişkin madde tekliften çıkarıldı.

Ayrıca, hafriyat toprağı taşıma aracı yetki belgesi hariç diğer belge eksikliklerinin giderilmesi için 10 gün süre verilmesi ve bu süre sonunda eksikliğin giderilmemesi halinde idari para cezası uygulanmasına yönelik hüküm de önergeyle tekliften çıkarıldı.

Konkordato raporu verecek kuruluşlar daraltılıyor

Adalet Komisyonunda kabul edilen, konkordato ile ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu getiren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifine göre; elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmeleriyle ilgili icra takipleri elektronik ortamda yapılabilecek.

UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları rapor hazırlayacak. Teklifle, ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı getiriyor.

TOBB yasasındaki değişikliğe eleştiri

TOBB yasasındaki değişikliğin görüşmeleri sırasında muhalefet partileri, ticaret odası ve borsaların siyasileşeceği eleştirisi getirdiler. Kabul edilen önergeyle, TESK içinde aynı düzenleme yapıldı. Buna göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Etiketler