TOKİ, İstanbul'da eğlence parkını ihaleye çıkardı

Teklif mektupları, 6 Aralık'a kadar Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Halkalı, Atakent özel proje alanı ile doğa ve eğlence parkı inşaatının arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.

İhale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacak.

Uluslararası olmayan ihaleye, yerli ve yabancı inşaat firmaları ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimler katılabilecek.

İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 6 Aralık 2010 tarihinde saat 15.00'e kadar Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek.

Buna göre aynı gün, aynı saatte istekliler huzurunda ihale komisyonu tarafından açılacak.

Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, 13 Aralık 2010 tarihinde ve saat 15.00'te yapılacak ikinci oturuma davet edilecek.

Geçici teminat tutarı, isteklinin arsa satış karşılığı idare payı geliri (AKİPG)'nin yüzde 3'ü, kesin teminat tutarı ise idare payı geliri (AKİPG)'nin yüzde 6'sı kadar olacak.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir