9 °C

TPAO'ya Şam kapısı açıldı

Bakanlar Kurulu kararına göre, TPAO, merkezi Şam'da bulunan bir şirket kurabilecek ya da kurulmuş şirketlere katılabilecek.

TPAO'ya Şam kapısı açıldı

ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin petrol ve gaz ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, merkezi Şam'da bulunan bir şirket kurabilecek ya da kurulmuş şirketlere katılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre TPAO, Türkiye'nin petrol ve gaz ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası alanda kurulduğu yerin mevzuatına göre, Ortadoğu ülkelerinde yer alacağı projeler kapsamındaki petrol-gaz ameliyeleri ve ticareti konularında faaliyet göstermek üzere, merkezi Şam'da bulunan bir şirket kurabilecek, gerektiğinde kurulmuş şirketlere, o şirkette yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispetle iştirak edebilecek.

Kuruluş sermayesi 100 bin dolar olacak şirketin sermayesine mahsuben TPAO tarafından ödenecek miktar, yıllık yatırım ve finansman programlarında kabul gören sermaye ödenekleri dahilinde kalmak kaydıyla ihtiyaca göre TPAO Yönetim Kurulunca tespit edilecek.

TPAO, Yönetim kurulu kararı ile ilerleyen safhalarda petrol ameliyeleri için ihtiyaç duyulan döviz miktarını bankalar aracılığıyla ortak şirkete transfer edebilecek.

TPAO'nun yurtdışında kuracağı veya iştirak edeceği şirketlerden elde edeceği ticari kazançlardan kar payı olarak hissesine isabet edecek meblağ, gerektiğinde şirketlerin yapacakları petrol-gaz ameliyeleri ve ticaretine kaynak oluşturmak amacıyla ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak, şirketin sermayesine ilave edilebilecek ya da yedek sermaye olarak kullanımına TPAO Yönetim Kurulundan alınan yetki çerçevesinde ortak şirket yönetim kurulunca karar verilebilecek.

Şirketin yöneticileri eşit sayıda olacak şekilde; teşkilatı, çalışma esasları, iç denetimi ve TPAO-SPC (Syrian Petroleum Company) ile ilişkileri, şirket ana statüleri de göz önüne alınarak TPAO Yönetim Kurulu ve SPC yetkili organlarınca ortaklaşa belirlenecek.

İştirak edilecek şirketlerin TPAO ve/veya TPAO'nun bağlı kuruluşlarının hissesini (yüzde 50-yüzde 50) temsil eden yönetim kurulu üyeleri mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak, TPAO ve/veya bağlı kuruluşların mensupları ve SPC mensupları arasından eşit sayıda olacak şekilde seçilecek.

Tahkim ve uyuşmazlıklarla ilgili hususlar şirketin ana sözleşmesinde düzenlenecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.