10 °C

Tüm hastaneler acil vakaya 'şartsız' bakacak

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmadığına dair yazılı beyanda bulunan vatandaşlardan, acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecek.

Tüm hastaneler acil vakaya 'şartsız' bakacak

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu başlıklı Başbakanlık Genelgesine göre, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu acil hal kapsamında olan hastaları ön şartsız kabul edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi yapacak.

Genelge, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Acil hallerde doğru ve zamanında yapılan tıbbi müdahalenin hayat kurtardığı, en küçük bir gecikmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabildiği ifade edilen genelgede, "Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın ilgili sağlık kuruluşuna gecikmeksizin ulaştırılması ve getirildiği sağlık kuruluşunca da gereken acil müdahalelerin öncelikle ve ön şartsız olarak yapılmasının gerektiği" kaydedildi.

Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri gereği, "kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil hallerde hastaya gereken tıbbi müdahaleleri yapmalarının zorunlu olduğu" hatırlatılan genelgede, acil sağlık hizmetlerinin düzenli bir şekilde sunumunda karşılaşılan bazı tartışmalı hususların açıklığa kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Genelgeye göre, "acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu acil hal kapsamında olan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına ya da tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları kabul edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi yapacak".

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmeti sağlanan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna (kamu veya özel sağlık kuruluşlarına) başvuran acil hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, prim borcu veya yeterli prim ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) hükümleri çerçevesinde SGK'dan tahsil edilecek ve hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave ücret talep edilmeyecek.

SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucusuna başvuran acil hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi adına faturalandırılarak SGK'ya gönderilecek.

SGK tarafından yapılacak fatura incelemesi sonrasında belirlenen tutarlar genel sağlık sigortalısına veya bakmakla yükümlü olduğu kişiye ödenecek. Ancak, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi tarafından, sağlık hizmeti bedelinin SGK tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenmesinin talep edilmesi halinde, kişinin yazılı muvafakati alınarak, kendisinden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmaksızın muvafakatla birlikte fatura SGK'ya gönderilecek. Gönderilen fatura üzerinde SGK tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen tutarlar ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenecek. Bu durumlarda hastadan veya SGK'dan ayrıca ilave ücret istenmeyecek.

Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlar

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlardan, sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden, bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecek. Bu kişilerden, kamuya ait sağlık kuruluşlarından veya ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecek.

Özel hastanelerden acil sağlık hizmeti alanlar ise, öncelikle 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 32. maddesi çerçevesinde ücretsiz kontenjandan yararlandırılacak, bu kontenjanı aşan durumlarda hizmet sunucusu tarafından, Hususi Hastaneler Kanununun 32, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. ve 60, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddeleri gereğince sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin belediyesinden ödeme talebinde bulunulacak. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde bu talep büyükşehir belediyesine iletilecek.

Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan ilgili belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini ilgili sağlık kuruluşuna ödeyecek.

Bu amaçla belediyelerce ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gerekli tedbirler alınacak, ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet ilgili sağlık kuruluşuna bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması sağlanacak.

Genelgede, yapılan düzenlemelere aykırı davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlemlerin derhal başlatılması istendi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.