3 °C

Türkiye'de Fortis-TEB birleşmesi için düğmeye basıldı

Birleşme işlemlerini Fortis Genel Müdürlüğü yürütecek. TEB Finansal Kiralama hisselerinin Fortis'e devri için anlaşma imzalandı

Türkiye'de Fortis-TEB birleşmesi için düğmeye basıldı

 

İSTANBUL - Fortis Bank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile birleşme işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK'dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirildiğini duyurdu. Bu arada Fortis Bank A.Ş'nin Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesi ve yapılandırma çalışmaları kapsamında, TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 90'ının 113 milyon 345 bin lira bedel karşılığında Fortis Finansal Kiralama A.Ş.'ye devredilmesi konusunda 12 Temmuz 2010 tarihli bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Fortis Bank A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 3 Haziran 2010 tarihinde Fortis Bank A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarda Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu arasında imzalanan niyet mektubunda, Fortis Bank A.Ş. ile TEB A.Ş'nin, TEB A.Ş. altında birleşmesi hususunda ilgili bankaların çoğunluk hissedarları arasında mutabakat sağlandığı ve ilgili makamlara gerekli müracaatların yapılacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEB A.Ş. ve Fortis Bank A.Ş. tarafından yürütülen birleşmeye ilişkin fizibilite raporu hazırlık çalışmalarını takiben birleşme ve yapılandırma çalışmalarının uygulanmasına başlanması için 12 Temmuz 2010 tarihli Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, söz konusu birleşmenin, birleşmeye taraf bankaların 30 Haziran 2010 tarihli mali tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, bu tarihten sonra gerçekleştirilecek yapılandırma çalışmalarının birleşmeye esas mali tablolara etkilerinin, denetim raporunda ve uzman kuruluş tarafından yapılacak değerleme çalışmalarında ve birleşme oranının belirlenmesinde dikkate alınmasına, değerleme çalışmalarını yürütmek üzere bağımsız uzman kuruluş olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş'nin (Ernst&Young) tayin edilmesine karar verilmiş, birleşme işlemleri için BDDK'nın ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK'dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

Söz konusu birleşmeye ilişkin olarak, 3 Haziran 2010 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, yapılandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra TEB Mali Yatırımlar A.Ş. TEB A.Ş'de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam edecektir. Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu'nun her biri, birleşme öncesinde olduğu gibi, TEB Mali Yatırımlar A.Ş'de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olacaktır."

Finansal Kiralama dadevredilecek

Bu arada Fortis Bank A.Ş'nin Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesi ve yapılandırma çalışmaları kapsamında, TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 90'ının 113 milyon 345 bin lira bedel karşılığında Fortis Finansal Kiralama A.Ş.'ye devredilmesi konusunda 12 Temmuz 2010 tarihli bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamızın TEB Finansal Kiralama A.Ş.'nin 29 milyon 500 bin lira tutarındaki sermayesinde sahibi olduğu toplam 29 milyon 499 bin 939 adet hissesinin 26 milyon 549 bin 941 lira nominal bedelli kısmına tekabül eden 26 milyon 549 bin 941 adedinin, ana hissedarımız TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin iştiraki olan TEB Tüketici Finansman A.Ş.'nin sahip olduğu 58 lira nominal bedelli 58 adet TEB Finansal Kiralama A.Ş. hissesinin ve Ege Turizm A.Ş.'nin sahip olduğu 1 lira nominal bedelli 1 adet TEB Finansal Kiralama A.Ş. hissenin, diğer bir ifadeyle TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 90'ının, 113 milyon 345 bin lira bedel karşılığında Fortis Finansal Kiralama A.Ş.'ye devredilmesi konusunda 12 Temmuz 2010 tarihli bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Satış karı, maliyet hesaplamaları tamamlandıktan sonra belirlenecektir. Satış karının nasıl değerlendirileceğine ilişkin Banka Yönetim Kurulumuz tarafından henüz karar alınmamıştır. İşbu hisse devrine dair açıklamamız, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15 inci maddesi kapsamında, görüşmeler devam ederken Bankamızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, kamuoyunun yanıltılmaması için, tebliğde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla Hisse Satış Sözleşmesi imzalanana kadar ertelenmiştir. Söz konusu devir işlemi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumunun onaylarını müteakip gerçekleştirilecek olup, gelişmeler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır."

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.