TÜSİAD, e-ticarette SMS düzenlemesi istedi

TÜSİAD, "Kişi; SMS, e-posta, gibi araçlarla 'elektronik ileti istemediği' yönünde beyanda bulunmamış ise ona elektronik ileti gönderilebilsin" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - TÜSİAD, TBMM Sanayi Komisyonuna gönderdiği görüşünde, vatandaş, SMS, e-posta, gibi araçlarla 'elektronik ileti istemediği' yönünde beyanda bulunmamışsa, elektronik ileti gönderilebilmesini istedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu bünyesindeki alt komisyonda görüşmeleri devam eden elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin tasarıyla ilgili görüşlerini aktarıyor.

TÜSİAD'ın Meclis ile ilişkiler sorumlusu Eray Akdağ, görüşlerini komisyona yazılı olarak sundu.

Yazıda, tasarının tüketici ve elektronik haberleşme mevzuatı hükümleriyle uyumsuz olan hükümler içerdiği ve bazı durumlarda uygun atıflarda bulunulmaması nedeniyle, bu iki mevzuatla gerekli bütünleşmenin sağlanamadığı belirtildi.

Tasarının genel tüketici mevzuatıyla paralel olacak şekilde, sadece tüketicilere yönelik olarak hazırlanmasının uygun olacağı ifade edilen yazıda, "Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hususlarda uygulamada tereddütlere ve gecikmelere mahal verilmemesi, ilgili kanunla sektöre ilişkin tüm yetkileri kendisinde toplayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile herhangi bir yetki kargaşasının yaşanmaması için tasarıda gerekli düzenlemeler yapılmalı" denildi.

"AB müktesebatına uygun kaleme alınsın"

Yazıda, şu görüşlere yer verildi:

"Elektronik haberleşme sektörünü ve kullanıcı eğilimlerini daha yakından takip etme fırsatı bulunan BTK'nın yürürlükteki kanun çerçevesinde sektöre ilişkin düzenlemeleri yapmasının uygun olduğu değerlendirildiğinden, SMS iletilerine ilişkin düzenlemelerin bu kanun tasarısında yer almamasını önermekteyiz. Elektronik ticaretin iki tarafını teşkil eden şirketler ile müşteriler arasındaki dengeyi sağlamasını ve referans aldığı AB müktesebatına uygun şekilde kaleme alınmasını talep etmekteyiz."

Elektronik ticaret tanımının, elektronik ortamda gerçekleştirilen her türlü ticari faaliyeti kapsayacak şekilde geniş tutulmasının yerinde olmadığı kaydedilen yazıda, bu tanımın, elektronik vasıtalarla gerçekleştirilen mal ve hizmet satışı gibi kapsamı belirli şekilde sınırlandırılmasının uygun olacağı bildirildi.

TÜSİAD, kamuoyunda çokça tartışılan, "bankaların ya da kuruluşların, müşterilerinin onayı olmaksızın" elektronik ileti göndermesiyle ilgili görüşünü de bildirdi.

Abonelik sözleşmesinde "elektronik iletileri almak istemediğini beyan etmemiş" ya da kısa mesajla bu beyanda bildirim yapmamış kişilerin, elektronik ileti gönderimlerine onay verdiklerinin kabul edilmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Bu nedenle, SMS, e-posta, gibi araçlarla ticari elektronik ileti istemediği yönünde herhangi bir beyanda bulunmamış kişilerin, 'SMS, e-posta yoluyla elektronik ileti istiyor' şeklinde düşünülmesi gerekmekte ve elektronik ileti gönderilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır" denildi.

Yazıda, kanun tasarısının yürürlüğe girmesi için yayımından itibaren geçmesi öngörülen 6 aylık sürenin yeterli olmadığı, bu sürenin en az bir yıl olması gerektiği ifade edildi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir