8 °C

TÜSİAD'dan Erdoğan'a sitem

TÜSİAD, Erdoğan'ın "TÜSİAD bitaraf değildir" açıklamalarını talihsiz bir yaklaşım olarak niteledi.

TÜSİAD'dan Erdoğan'a sitem

İSTANBUL- TÜSİAD, Erdoğan'ın "TÜSİAD eksiksiz bir demokrasiden ve bireylerin hür iradeleri üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kaldırılmasından yanadır." açıklamasını talihsiz bir yaklaşım olarak niteledi.

TÜSİAD, Başbakan Erdoğan'ın TÜSİAD ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada aşağıdaki görüşlere yer verildi:

“TÜSİAD, halkoyuna sunulacak olan anayasa değişiklik teklifinin hazırlanış yöntemi, halkoyuna sunuluş biçimi ve içeriği hakkındaki görüşlerini, maddelerle ilgili açık ve net gerekçelere yer vererek, çeşitli vesilelerle ortaya koymuştur.

Bu çerçevede TÜSİAD’ın görüşleri, 25 Mart 2010’da TÜSİAD’ı ziyaret eden hükümet temsilcilerine sözlü olarak iletilmiş ve aynı tarihte yayımlanan basın bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Ardından 13 Nisan 2010’da TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu’nun TBMM ziyareti kapsamında siyasi parti gruplarına ve ilgili TBMM komisyon başkanlarına sunulan görüşler,  Sayın Başbakan’la 14 Temmuz 2010 tarihinde yapılan görüşmede de dile getirilmiştir. Ayrıca anayasa değişiklik teklifinin açıklandığı günden bu yana yapılan tüm basın temaslarında bu konudaki görüşler tekrarlanmıştır.

TÜSİAD, tüm bu süreç boyunca, halkoylamasının sonucunun evet veya hayır olarak çıkmasının Türkiye’nin yeni bir anayasaya duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını savunmuştur.  Anayasa, birlikte yaşamayı sağlayan toplumsal sözleşmedir. Bu düşünceyle TÜSİAD, katılımcı bir süreçle hazırlanacak, bireyi öne çıkaran, kuvvetler arasında kontrol-denge mekanizmalarını içeren ve çoğulculuk anlayışını esas alan yeni bir anayasa çağrısında bulunmaya devam edecektir. Referandum sürecinin yarattığı olağanüstü siyasi kutuplaşmanın yeni anayasa hazırlığı sürecini zorlaştırmaması da dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

TÜSİAD’ın çalışma geleneği, kamu yararına bir dernek olarak, yıllar içinde yaptığımız raporlarla oluşan müktesebatımız çerçevesinde kamuoyuna ışık tutmaya çalışmaktır. Referanduma giden son anayasa değişiklik teklifi ile ilgili olarak da bu çerçevede bir çalışma ve sonrasında bir açıklama yapılmıştır. Referandum, seçmenlerin hür iradeleri ile tercihlerini ortaya koyacakları bir halkoylamasıdır. TÜSİAD Yönetim Kurulu bir referandum veya seçimden önce oy tercihi açıklamaz. Kaldı ki, hiçbir kurum veya kişi, herhangi bir konuda, tercihte bulunmaya veya bu tercihini açıklamaya zorlanamaz.

TÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu bir grup sivil toplum kuruluşunun 2001 yılındaki anayasa değişikliklerini destekleyen ilanının, TBMM’de üzerinde uzlaşılamadığı için halkoyuna sunulan bir metne değil, tam tersine TBMM’de sağlanan uzlaşma ile hazırlanmış bir metne ilişkin olduğu ve TBMM’yi muhatap aldığı unutulmamalıdır. TBMM’ye çağrıda bulunmakla, vatandaşlara belli bir yönde oy kullanmaları çağrısı yapmak kıyaslanamaz iki ayrı durumdur.

TÜSİAD bitaraf değildir; TÜSİAD eksiksiz bir demokrasiden ve bireylerin hür iradeleri üzerindeki her türlü baskı ve vesayetin kaldırılmasından yanadır. Türkiye’nin demokrasi içinde gelişmesi ve refahı vazgeçilmez hedefimizdir. Durum böyle iken, bir sivil toplum örgütüne  “bitaraf olan bertaraf olur”   şeklindeki bir uyarı, talihsiz bir yaklaşım olmuştur ve çağdaş demokrasilerde sivil toplumun rolünü güçlendirici bir görev görmeyecektir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin, çağdaş sivil toplum anlayışının gereğini yerine getirerek, ancak bertaraf olma endişesi duymadan, daha müreffeh bir Türkiye’ye katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur."

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.