18 °C

Ülkemizde ikamet eden/çalışan yabancıların sağlık yardımı

Ülkemizde ikamet eden/çalışan yabancıların sağlık yardımı

Ahmet Metin Aksoy

18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre, ülkemizde bulunan yabancıların genel sigortalısı sayılıp/sayılmama durumları, yazımızın konusunu teşkil etmektedir. Genel sağlık sigortalısı olmamakla beraber, ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşme hükümleri gereğince, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış sigortalılar, gelir ve aylık sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Türkiye’de geçici veya daimi olarak bulundukları sırada genel sağlık sigortalısı gibi akit ülke adına sağlık yardımlarından yararlanabilirler. 

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan 

Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, genel sağlık sigortalısı sayılmazlar. 

Bir yıldan fazla ikamet edenler 

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve başka bir ülke mevzuatı kapsamındaki sağlık sigortalılıkları sebebiyle Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmayan kişilerin, Türkiye’deki yerleşim süresinin kesintisiz bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlatılır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap