21 °C

Vergi borcu olana jet tebligat yapılacak

Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koyuyor.

Vergi borcu olana jet tebligat yapılacak

ANKARA -  Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koyuyor. Vergi borcu olana elektronik tebligat devreye sokulurken, vadeli piyasa finansal araçları olan futures, options, forward ve swap'ta vergi uygulaması yeniden düzenleniyor.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını Öngören 6009 sayılı Kanun uyarınca, elektronik ortamda tebligata geçilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da, uygulamaya ilişkin bir Tebliğ hazırlıyor.

Üzerinde çalışılan Tebliğ Taslağı uyarınca, halen posta ya da memur eliyle gönderilen, adresin bulunamaması halinde de yayın yoluyla gerçekleştirilen vergi tebligatları, artık elektronik ortamda yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik tebligatın altyapısı için PTT, Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile işbirliği yapacak. Altyapının kurulmasının ardından da mükelleflere birer elektronik adres verilecek.

Elektronik tebligat uygulamasına şirketlerden başlanacak ve kurumların ardından gelir, KDV ve diğer vergi mükellefleri de sisteme dahil edilecek.

Yeni sistem ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülükler ile amme alacakları konusunda vatandaşa ve şirketlere elektronik yolla tebligatta bulunacak. İhbarnameler de yine elektronik ortamda yapılacak.

Elektronik tebligat, e-tahsilat ve e-haciz uygulamalarının da daha sağlıklı şekilde işletilmesine olanak sağlayacak.

Türev ürünlerinin vergilendirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, türev ürünler olarakta adlandırılan vadeli piyasa enstrümanları swap, futures, options ve forward'daki vergi uygulamasını da yeniden düzenleyecek.

2010 Kurumlar Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda da "Türev ürünlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması belirlenecek" hükmüne yer veren İdare, bu çerçevede yıl sonuna kadar 4 finansal aracın vergilendirilmesine ilişkin yeni bir Tebliğ çıkaracak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, türev ürünlerin vergilendirilmesi konusunda 3 yıl önce Bankalar Birliği ile ortak bir çalışma başlattı. Bu çalışmada, öncelikle 4 finansal ürünün vergilendirilmesinde bazı eksiklikler ve sorunlar olduğu ortaya kondu ve çözüm önerileri ele alındı.

4 finansal aracın Vergi Kanunlarına göre durumunun yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten bir Maliye yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konuyla ilgili 3 yıl önce başlatılan çalışmalar bitmek üzere. Çıkarılacak Tebliğde, futures, option, swap ve forward'ın BSMV, gelir ve damga vergisi gibi çeşitli vergisel boyutlarına açıklık getirilecek. Bu araçlarla ilgili bazı mükelleflerin vergisel yükümlülüğü bulunuyor, bazılarının bulunmuyor. Aynı şekilde istisnalar var. Bunlar menkul sermaye iradı kazancından mı, değer artış kazancından mı doğuyor burada farklılıklar görülüyor. Verginin doğup, doğmadığı konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Çalışmada bütün bunlar gözden geçiriliyor. Yeni düzenlemede bu 4 üründe hangi durumda vergi uygulamasına gidilecek, bunun yükümlüleri kimler olacak, bunlar tek tek belirlenecek."

Akaryakıt istasyonları Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bağlanacak

Maliye Bakanlığı, akaryakıt pompalarından yapılan satış bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığına  aktarılmasına ilişkin Tebliği de bu yıl içinde yayımlayacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ve yüksek akaryakıt faturalarıyla düşük vergi ödenmesinin önüne geçilmesini öngören düzenleme ile bütün akaryakıt istasyonları, elektronik ortamda Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bağlanacak.

Arka Ofis sistemi olarak ta adlandırılan bu yöntemde, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Dağıtım Şirketleri ve İstasyonlar arasında online çalışan bir bağlantı oluşturulacak. Akaryakıt tankeri, A dağıtım şirketinin ana deposundan yakıt alıp çıktığı anda bu bilgi hemen sistemde görünecek. Tanker, B istasyonuna yakıt götürüp, boşalttığında da bu durum anlık şekilde izlenecek.

Yeni sistem, istasyonlardaki satışların da günlük olarak takibine imkan verecek. Bunun için pompalardaki yazarkasa bilgileri, istasyonlarda arka ofise aktarılacak. Bütün arka ofisler de, GİB Bilgi İşlem Merkezine bağlı çalışacak. Bu şekilde istasyonlar, akaryakıt satış bilgilerini, plaka bazında her akşam Gelir İdaresi Başkanlığına aktaracak.

Söz konusu bilgiler, Bilgi İşlem Merkezinde plaka bazında listelenecek. Arka Ofis Sistemi sayesinde hangi akaryakıt istasyonunun, günlük olarak ne kadar akaryakıt sattığı, hangi aracın da nerede, ne miktar ve tutarda akaryakıt aldığı tek tek dökülecek.

Böylece akaryakıt istasyonlarının günlük akaryakıt giriş-çıkışları yakından takip edilecek ve kaçak yakıt satan istasyonlar da belirlenecek.

Akaryakıt almadan fiş almaya son

Arka Ofis Sistemi ile akaryakıt almadan fiş alma dönemi de son bulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni sistemin devreye sokulmasının ardından, merkezde akaryakıt satış bilgilerini plakaya göre sınıflandıracak. Böylece, gider göstererek, düşük vergi ödemek için aynı araç adına günde birkaç istasyondan akaryakıt fişi, faturası alınması engellenecek.

Yeni sistemle ilgili bilgi veren bir yetkili, akaryakıt sektöründe yoğun şekilde hem kaçak yakıt, hem de yüksek akaryakıt faturalarıyla, düşük vergi ödeme alışkanlığı bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akaryakıt faturasıyla işi olmayan araç sahiplerinin çok büyük bölümü, istasyonda kendisine verilen satış fişini almaz ya da bakmadan çöpe atar. Yaptığımız denetimlerde, birçok yerde, pompa satış görevlisinin yazarkasaya akaryakıt alan aracın plakasını değil, daha önce belirlenmiş araç plakalarını yazdığını tespit ettik. A şirketi veya beyannameli başka bir mükellefe ait araçların plakaları istasyona veriliyor. Pompa görevlisi de, akaryakıt satışında yazarkasaya bu araçların plakalarını giriyor. Bu şekilde aynı plakalı bir araç, aynı ya da farklı istasyonlardan günde 5-6 kez benzin ya da motorin almış görünüyor. Bu fişler adına yüksek tutarlı faturalar düzenleniyor, daha sonra bunlar gider olarak gösterilerek, vergiye tabi gelirden düşülüyor.

Arka Ofis sistemiyle Bilgi İşlem Merkezimiz, akaryakıt satışlarını plaka bazında da tasnif edecek ve bu tür suistimaller son bulacak."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap