5 °C

Vergi levhasında 'e' dönem başlıyor

Yeni düzenlemeyle vergi levhası alacak olan mükellefler işlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Vergi levhasında 'e' dönem başlıyor

ANKARA - Maliye Bakanlığı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhası alma işlemini kolaylaştırdı.

Maliye Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 6111 Sayılı Torba Kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde vergi levhasıyla ilgili yükümlülükler yeniden düzenlendi.

Buna göre, vergi levhası almak mecburiyetinde olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları, artık vergi levhalarını merkez, şube ve satış mağazalarına asmayacak. Ancak vergi levhası alma zorunluluğu devam edecek.    

Düzenlemeyle ile vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmeyecek. Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında vermeleri halinde vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak.    

Mükellefin beyannamesini süresinde vermemiş olduğu durumlarda da, vergi levhasını yasal olarak alma süresi içerisinde beyannamenin verilmesi kaydıyla, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesi hesabına gönderilecek. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresi içinde aldığı kabul edilecek.    

İsteyen web'den yayınlayacak

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerine asabilecekler veya web sitelerinde yayımlayabilecekler.

Vergi levhası alma zorunluluğu olan mükellefler levhaları iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklar.     

Görünür yere asma kuralı ortadan kalktı

22 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Levha Asma Mecburiyeti" baslıklı 1-B bölümünde yer alan "... Fiyatlarımıza Katma Değer Vergisi Dahildir ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde, ayni ebatta, ayni ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindeler" ifadesi de yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre mükelleflerin söz konusu levhayı asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti de bugünden sonra bulunmayacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap