Yatırım indirimi istisnası, kazancın dörtte birini aşamayacak

Vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın yüzde 25'ini aşamayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA – Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2005 itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile önce başlanılmış yatırımlar için yatırım indirimi istisnası tutarlarını, bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kazançlarından indirebilecek.

Vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın yüzde 25'ini aşamayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yatırım indirimi istisnası uygulaması yeniden düzenlendi.

Tebliğe göre, mükellefler, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kazançlarından indirebilecek.

Yatırım indirimi istisnası uygulanacak kazanç tutarı, zarar mahsubu dahil giderler ile tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonraki kazanç olacak.

Kazancın yüzde 25'ini aşamayacak

Vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, kazancın yüzde 25'ini aşamayacak.

Mükelleflerin, istisna uygulaması sonucu kalan kazançları üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesabı yapılacak.

Yatırım indirimi istisnası uygulaması sonucunda kalan kazanç tutarına, gelir vergisi mükelleflerince yatırım indirimi istisnası uygulanacak dönemde yürürlükte bulunan vergi tarifesi, kurumlar vergisi mükelleflerine ise yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanacak.

24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnasından yararlanılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 61'inci maddesi uyarınca yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın yüzde 19,8 oranında vergi kesintisi yapılacak.

İstisnaya konu yatırım harcamaları

Düzenleme uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, kazancın yetersiz olması nedeniyle indiremedikleri devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını (2006, 2007 ve 2008 yıllarında yararlandıkları tutarlardan kalan kısmı) endekslemiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlardan indirebilecek.

Mükellefler, 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında başladıkları yatırımlarda, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılmış yatırım harcamaları için 31 Aralık 2005'de yürürlükte bulunan mevzuata göre yatırım indirimi istisna tutarlarını hesaplayacak. Bu tutarlardan, 31 Aralık 2008 itibarıyla kazancın yetersizliği nedeniyle indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ve bu yatırımlar kapsamında halen devam eden yatırımların yatırım indirimi istisnası tutarlarını, endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve takip eden yıllardaki kazançlarından düşebilecek.

Aynı şekilde 1 Ocak 2006 tarihinden önce yatırıma başladığını belgeleyen mükellefler, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlarla ilgili kazanç yetersizliği nedeniyle indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarlarını da, endekslenmiş değerleriyle beraber bu yıl ve daha sonraki yılların kazançlarından indirebilecek.

Bu arada tebliğ taslağında, Anayasa Mahkemesinin yatırım indirimleriyle ilgili iptal kararından sonra düzenlenmeye konu dönemlerde yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin ilgili geçici vergi beyanlarını düzeltmelerine gerek bulunmadığı belirtildi. Buna göre söz konusu mükellefler, 2010 hesap döneminin 3. geçici vergi dönemiyle birlikte yatırım indirimi istisnasından yararlanabilecek.

Etiketler