28 °C

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için adımlar sıklaştı

YOİKK 9 aylık dönemde 55 eylemi hayata geçirmeyi planlıyor.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için adımlar sıklaştı

ANKARA – Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Başbakanın katılımıyla Haziran ayında yapılması planlanan Konsey toplantısı öncesinde adımlarını sıklaştırdı. Geçen yıl yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde ancak 51 eylemi gerçekleştiren YOİKK 2010 yılının sonuna kadar olan 9 aylık dönemde 55 eylemi hayata geçirmeyi planlıyor.

Haziran ayında yapılması planlanan konsey toplantısı öncesinde tüm iş dünyasının beklediği Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın da yasalaşması başta olmak üzere 2 ayda 5 eylemin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu yıl gerçekleşecek 55 eylemden 11 tanesinin konsey toplantısının olmasının beklendiği Haziran ayında, 23 tanesinin ise Aralık ayında gerçekleşmesinin planlandığı dikkat çekiyor.

Konsey toplantısı öncesinde sıkı ödev

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, son 3 yıldır YOİKK çalışmalarını gerçek performansı şeffaf bir şekilde ortaya koymak üzere eylem planları üzerinden yürüttüklerine değinerek, 2009 yılında eylem planlarında yer alan 107 eylemin 51'inin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

YOİKK Teknik Komiteleri 2010 yılında da yine kamu-özel sektör işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Babacan, YOİKK üyelerinin değerlendirmeleriyle eylem planlarına nihai hali verilecek ve YOİKK Teknik Komite 2010 yılı Eylem Planları en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söylemişti.

Eylem planı

YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planından satır başları şunlar:

-Nisan ayında TYDTA ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında özelleştirme projelerinin tanıtılması için aktif işbirliği sağlanması planlanıyor.

-Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi ve Mesleki teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kalitesinin artırılmansa yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi Mayıs ayında öngörülüyor.

 

Mükellef Cari Hesabı Projesi

-Mükelleflerin borç ve alacak bilgilerinin elektronik ortamda tek hesapta güncel takibi ile mahsup sistemin çalıştırılması (Mükellef Cari Hesabı Projesi), Gümrük işleklerini tümüyle e-beyanname ile elektronik ortamda yapılması, Patent Kanun Tasarısı'nın gözden geçirilmesi, KOBİ'lerde finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarının uygulanmasında teşvik imkanlarının araştırılması ve sosyal diyalog temelinde bir "Ulusal istihdam Stratejisi" oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda eylemler planlanması Haziran ayında planlanıyor.

Yatırım destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

-Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde değişiklik yapılması, kısa çalışma uygulamasına ilişkin esasların gözden geçirilmesi ve zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilmesi Ağustos ayında planlanırken, Yeni teşvik sistemine ilişkin uygulama sonuçlarının raporlanması, Girişimciliğe yönelik yeni bir destek programını hazırlanması, Ar-Ge konusunda sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak farklı mekanizmaların incelenmesi, Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge etkinliklerinin analizinin yapılması Eylül ayında öngörülüyor.

Yasadışı ticaretle mücadele

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığında kıyı yapılarına ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek, yuvarlak masa modelinin gerçekleştirilmesi, Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi, Transfer fiyatlandırılması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi, Yasadışı ticaretle ve rekabeti bozucu unsurlarla mücadelede etkinliğin artırılması, Mikro ve küçük işletmelerin KOSGEB desteklerine erişiminin kolaylaştırılması, KGF'nin uygulama sonuçlarının bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi,

İnşaat öncesi, inşaat yapım süreci ve sonrasındaki işlemlerin süresinin kısaltılması ve maliyetlerinin azaltılması, Kıyı yapıları işletme izin sürecinin sektörün sorunları dikkate alınarak iyileştirilmesi, Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmetleri tarifesinin oluşturulması, Merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelere ilişkin kuruluş izninin kaldırılması.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap