6 °C

Yeni asgari ücrete göre kim ne kadar prim ödeyecek?

Ahmet Metin Aysoy - SGK eski Başmüfettişi

Yeni asgari ücrete göre kim ne kadar prim ödeyecek?

Seçimler öncesi siyasi partilerin programlarında yer alan taahhütlerden biri olan asgari ücret artışı sonunda gerçekleşti. Asgari ücret Ocak 2016 itibariyle geçerli olmak üzere brüt 1647 TL.  Ancak  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) henüz genelge çıkarmadı. Asgari ücrette prim hesaplaması nasıl yapılacak? Yeni asgari ücrete göre sanatçılar, taşımacılık yapanlar, tarımda üretim yapanlar, şirket ortakları, serbest çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar, evde eşya üreten kadınların ödeyecekleri sigorta limitleri ne olacak? 

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar.(Ayda 10 günden az çalışanlar)

-İşsizlik primi ödemek istemeyenler için,

54.90 X 23 X %32.5 = 410.38 TL (Sigorta primi aylık alt sınırı)

356,85 X 23 X %32.5 = 2667.45TL (Sigorta primi aylık üst sınırı)

- İşsizlik primi de ödemek isteyenler için; 

54.90 X 23 X %35.5 = 448.26TL (Sigorta primi aylık alt sınırı)

356.85 X 23 X %35.5 = 2.913.68TL (Sigorta primi aylık üst sınırı)

2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 2016 yılı aylık sigorta primleri;

- Aylık kazanç alt sınırına göre; 

54.90 X 30 X %34.5 = 568.22 TL

- Aylık kazanç üst sınırına göre; 

356.85 X 30 X %34.5 = 3.693.40 TL, 

olacak.

3) İsteğe bağlı sigortalıların (5510/4-1(b) 2016 yılı aylık sigorta primleri;

Aylık alt sınır primi

54,90 X 30 X %32 = 527.04 TL

Aylık üst primi

356.85 X 30 X %32 = 3.425.76 TL 

4 ) Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışan sigortalıların 2016 yılında ödeyecekleri sigorta primleri (5510 Ek6)

- İşsizlik primi ödemek istemeyenler için

54.90 X 23 X % 32.5 = 410.38 TL (Sigorta primi aylık alt sınırı)

356.85 X 23 X %32.5 = 2667.45TL (Sigorta primi aylık üst sınırı)

- İşsizlik primi de ödemek isteyenler için;

54.90 X 23 X %35.5 = 448.26 TL (Sigorta primi aylık alt sınırı)

356.85 X 23 X %35.5 = 2.913.68 TL (Sigorta primi aylık üst sınırı)

5) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 

54.90 X 30X %20 = 329.40 TL (İsteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı)

356.85 X 30 X %20 = 2141.10 TL (İsteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı)

6) Evde ürettikleri eşyaları işyeri açmaksızın satan kadın sigortalılar (5510 geçici 16.madde)

Aylık prim 54.90TL X 23 X %32 = 404.06 TL

7) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar (5510 Ek 5. madde)

Alt sınır aylık prim : 453.63 TL

Üst sınır aylık prim: 2.831.60 TL

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.