17 °C

Yeni TTK uygulama hükümleri yayınlandı

Kanun, eski ve yeni ticaret kanunu hükümlerinin hangi hallerde uygulanacağını belirliyor.

Yeni TTK uygulama hükümleri yayınlandı

ANKARA - Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, eski ve yeni ticaret kanunu hükümlerinin hangi hallerde uygulanacağını belirliyor. Yasa, yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olsalar bile ticari ilişkilerden kaynaklanan itilaflar yönünden yeni kanun hükümlerinin uygulanması öngörülüyor.    

Deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davaları, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.        

  

Cari hesap sözleşmeleri 3 ayda değiştirilecek

Faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesini öngören cari hesap sözleşmeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde değiştirilecek. Cari hesap sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri ve cari hesaba dair hükümler içeren diğer sözleşmelerde değişiklik yapılarak, bileşik faize ilişkin hükümler ile bu sonucu doğuran düzenlemeler sözleşmeden çıkarılacak.

Ticari işletmeler açısından Bakanlar Kurulu kararı çıkıncaya kadar yürürlükteki düzenlemelerin uygulanmasını öngören tasarı, yabancı ülkelerdeki şirketlerin, Türkiye'de şube açabilmeleri ile bir Türk şirketinin, yabancı bir ülkeye taşınabilmesi için gerekli koşulları da açıklığa kavuşturuyor.        

  

3 yıl içinde sermayelerini yükseltecekler

Ticaret, anonim ve limited şirketlere ilişkin geçiş hükümlerine ayrıntılı şekilde yer verilen tasarıya göre, anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermayelerini, kanunda öngörülen tutarlara yükseltecek. Anonim ve limited şirketler sözleşmelerini, 18 ay içinde yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirecek.    

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap