6 °C

Yenilenebilir enerjide 'dolar sent' dönemi

TBMM'de kabul edilen yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar "Euro sent" yerine "dolar sent" olarak belirlenecek.

Yenilenebilir enerjide 'dolar sent' dönemi

ANKARA- TBMM Genel Kurulunda, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlıyor. Yasaya göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanları, imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilecek.

Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar "Euro sent" yerine "dolar sent" olarak belirleniyor. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için "YEK destekleme mekanizmasında" belirlenen fiyatlar şöyle:

"Hidroelektrik üretim tesisi için 7.3 dolar sent,

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7.3 dolar sent,

Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10.5 dolar sent,

Biyokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dahil) 13.3 dolar sent,

Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13.3 dolar sent."

Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için bu fiyatlar 10 yıl süreyle uygulanacak.

31 Aralık 2015 tarihinde itibaren işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynağı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar, bu fiyatları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten hibrit üretim tesisleri de bu destekleme kapsamında olacak.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM), her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan edecek ve tüketiciye elektrik enerjisi sağlayan tedarikçilerin ödeme yükümlülüğünü belirleyecek.       

"YEK yatırımları için iklim ve siyasi istikrar müsait"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) yatırımları için Türkiye'de iklim ve siyasi istikrarın müsait olduğunu söyledi.

Yıldız, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yasa teklifinin yasalaşmasının ardından, yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni yılın ilk birleşiminde enerji KİT'lerinin mahsuplaşmasına ilişkin düzenlemelerin ele alınması dileğinde bulundu. Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu koymuş olduğunuz katkılarla beraber istihdamı artırıcı, sanayinin daha farklı sektörlere de yatırım yapmasını sağlayan bir kanun geçirdik. Sırf bu kanundan sonra yaklaşık 20 bin megavatlık bir güç elde etmiş olsak, 25-30 milyar dolarlık bir yatırım... Hele hele yerli kaynaklardan yapılabiliyorsa bu hem sanayi açısından hem de istihdam açısından önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Tabii, burada arkadaşlarımız bu katkıları koyarken, aslında tüketicilerin daima pahalı, üreticinin ise daima ucuz bulduğu bir kalemi regüle etmekle ilgili bir çalışma yaptık. Yatırımcı, bu fiyatlarla mutlaka yatırım yapabileceği bir noktayı yakalar ve bulur, o yatırımı da yapar. Bununla alakalı hiçbir endişeye düşmeyelim. Piyasa bunu bu şekliyle regüle eder.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.