17 °C

Yerel belediyeler de atık su ve katı atık ücreti alacak

Yönetmelikle, çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

Yerel belediyeler de atık su ve katı atık ücreti alacak

ANKARA - Büyükşehir Belediyelerince ücretlendirilen atıksu ve katı atık bedeli, atıksu ve katı atık tesislerini yapan diğer belediyeler tarafından da faturalara yansıtılabilecek.

Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri ile bu tesislerle ilgili tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

Yönetmelik, kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına, arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına, evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ile bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, yerel belediyelerin atıksu ve katı atık maliyetlerini su faturalarına yansıtarak alma hakları olacak. Her belediye kendi sistemi içerisinde harcadığı maliyeti bu faturalara meclis kararıyla yansıtacak.

Toplama ve taşıma bedelleri için alınan Çevre Temizlik Vergisi alınmaya devam edecek. Katı atık bertarafının Çevre Temizlik Vergisine yansıtılamayan kısmı su faturaları üzerinden alınacak.

Belediyeler, faturalandırmayı Bakanlığın belirlediği kılavuzlardan yararlanarak, sahip olduğu teknolojiler ölçüsünde yapacak.

Tam maliyet hesaplamaları, kar amacı güdülmeden yapılacak. Bunun denetimi Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülecek.

Atıksu hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin, atıksu; evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılmaması esas kabul edilecek.

Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri bu yönetmelik hükümlerine, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlü olacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.