Yerli malı kullanan yabancıya teşvik

Mal alım ihalelerinde yerli malı kullanmak şartıyla yabancı isteklilere de yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması hükmü getirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

ANKARA- Kamu İhale Kanununun 'Yerli İsteklilere' destek sağlayan maddesinde yapılan değişiklikle kamu alımlarında yabancı yatırımcıya da destek getirildi. Yabancı yatırımcı da yerli malı kullanarak yüzde 15'e kadar fiyat avantajından yararlanabilecek. Böylece kamunun alımlarında Türkiye'de üretilen ürünlerin alınması dolayısıyla yerli sanayici teşvik edilmiş olacak. Düzenleme, sanayi kesimi tarafından da olumlu bulundu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Yasa Tasarısına eklenen bir madde ile Kamu İhale Kanunu'nun yerli yüklenicilere yüzde 15 fiyat avantajı uygulanmasını öngören, 63'ncü maddesinde değişiklik yapılarak kapsamı değiştirildi.

Komisyonda, Torba Kanun Tasarısı'na eklenen bir madde ile Kamu İhale Kanunu'nun yerli isteklilere yüzde 15 fiyat avantajı uygulanmasını öngören 63'ncü maddesinde, mal alım ihalelerinde yerli malı kullanmak şartıyla yabancı isteklilere de yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması hükmü getirildi.

Komisyonda kabul edilen önerge ile Kamu İhale Kanununun 63'ncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alım ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanacak. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde ise sadece yerli isteklilerin katılması  hususunda ihale dokümanına hüküm konulabilecek.

Ancak bu avantaj konu gerek kanunda bulunması, gerekse Başbakan Erdoğan tarafından yayımlanan 3 genelgeye rağmen ihalelerde çok fazla uygulanmadı.

Maddenin eski halinde, kamu ihalelerinde sadece yerli isteklilere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanıyordu. Yapılan değişiklik ile yapım ve hizmet işlerinde yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise teklif veren isteklinin yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın yerli malı lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı uygulanabilecek. İdarelerin yaklaşık maliyeti eşik değerin altındaki ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması yönünde ihale dokümanına sınırlandırıcı hüküm koyma yetkileri ise devam  edecek.

Sanayiciden destek geldi

Torba Yasada yapılan düzenlemeyi değerlendiren TSE Başkanı ve Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, şirketin ülkesine değil, kullanılacak mala, menşeine bakan bir düzenleme olduğunu ve yerli üretimi destekleyeceğini belirterek, olumlu bir düzenleme olduğunu kaydetti. Büyükhelvacıgil, "Kullanılacak yeri mala teşvik getirilmesi yerli üretimi teşvik edecek ve bu orta vadede istihdama da yansıyacak. Bizler iş adamları olarak zaten her fırsatta yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini ifade etmekteyiz. Ayrıca düzenlemenin cari açığa da katkısı olacak" diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Müjdat Keçeci de kamu ihalelerinde yerli malı kullanan şirketlere sağlanacak yüzde 15 fiyat avantajında yerli yabancı ayrımının kaldırılmasını doğru bulduğunu belirtti. Keçeci "Yerli ürünleri kullanan kim olursa olsun ayrım yapmadan destek vermek doğru. Şartları yerine getirmesi şartıyla yabancı pek çok firma Türkiye'de ihale alıyor, bu firmalar genellikle her türlü malzemesini yurt dışından getiriyor.Bu firmaların yurt dışından getirdikleri ürünlerin yerine yerli ürünlerden kullandırılmalarının cazip hale getirilmesini çok doğru. Böyle bir uygulama Türk üretim sektörünün ve yerli sanayinin desteklenmesi anlamına da geliyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, bu tür bir düzenlemeyi yıllardır istediklerini ve dile getirdiklerini hatırlatarak, atılan bu adamı yerli malı özendirme ve yerli sanayiyi kalkındırma noktasında olumlu değerlendiklerini söyledi.

Etiketler