3 °C

Yıllık izin ücreti işverence geri istenebilir mi?

Yıllık izin ücreti işverence geri istenebilir mi?

 

Ahmet Metin AYSOY

Bilindiği gibi, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, kullanmadığı yıllık izin ücreti ödenmektedir. 

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır.

Bu noktada iş ilişkisinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip edilmeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. 
İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise işe başlatmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte muaccel olur.

İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, önceki fesih ortadan kalkmış olduğundan ve iş ilişkisi devam ettiğinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesi uyarınca izin ücreti istenemez.

Daha önce işçiye kullandırılmayan izinler karşılığı olarak ödenmiş olan izin ücretleri de işverence geri istenebilir.
Kaynak: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 28.01.2010 tarih ve E.2008/16260, K.2010/1410 sayılı Kararı.

 

Yazarın Diğer Yazıları

 

Özel Bina İnşaatında SGK İncelemesi Nasıl Durdurulur?

İşçinin yanlış maddeden iş sözleşmesinin feshedilmesi

Emekli ortaktan destek primi kesilir mi?

İdari para cezalarında zamanaşımı nasıl uygulanıyor?

Boşanıp evlenen kıdem tazminatı alabilir mi?

İşte Ar-Ge teşvikinin güncel uygulaması

Eser sahibi hangi sigorta kapsamında?

12 soruda işçi-işveren hakkı

 

 

İşçinin yanlış maddeden iş sözleşmesinin feshedilmesi

Emekli ortaktan destek primi kesilir mi?

İdari para cezalarında zamanaşımı nasıl uygulanıyor?

Boşanıp evlenen kıdem tazminatı alabilir mi?

İşte Ar-Ge teşvikinin güncel uygulaması

Eser sahibi hangi sigorta kapsamında?

12 soruda işçi-işveren hakkı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.