9 °C

Yumurtacı tavukların yetiştirilme standartları belirlendi

Alternatif üretim sistemleri uygulanması durumunda her metrekare kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9 tavuğu geçmeyecek

Yumurtacı tavukların yetiştirilme standartları belirlendi

ANKARA - Yumurtacı tavukların, bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartları belirlendi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, yumurtacı tavuk yetiştiriciliği yapan işletmelerdeki sistemlerin alternatif sistemler için uygulanacak hükümler ile zenginleştirilmiş ve zenginleştirilmemiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümlere uygun olması gerekecek.  

 Alternatif sistemler için uygulanacak hükümler 

Alternatif sistemler için uygulanacak hükümler kapsamında her tavuk için en az 10 santimetre ayrılması şartıyla ya doğrusal bir yemlik ya da her tavuk için asgari 4 santimetre ayrılması şartıyla dairesel yemlik bulundurulacak. 

Damlama aletlerinin ya da su kaplarının kullanılması durumunda, her 10 tavuk için en az bir damlama aleti ya da su kabı ayrılacak. Her tavuğun erişimi kapsamında en az 2 su kabı ya da damlama aletinin olması gerekecek.  

Her 7 tavuk için en az bir folluk temin edilecek. Grup folluklarının kullanılması durumunda, azami 120 tavuk için en az 1 metrekare folluk alanı ayrılacak. 

Her tavuk için en az 15 santimetre keskin kenarı olmayan yeterli sayıda tünek bulunacak.  

Tesisin zemini her ayağın pençelerinin öne bakan bölümlerini destekleyecek şekilde inşa edilecek.  

Farklı seviyeler arasında yumurtacı tavukların serbestçe hareket edebildiği büyütme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda 4 kattan daha fazla kat olamayacak. Katlar arasındaki baş üstü boşluğu en az 45 santimetre olacak.  

Yumurtacı tavukların açık dolaşıma erişiminin olması durumunda dış alana doğrudan geçiş veren birkaç çıkış deliğinin olması sağlanacak.  

Her metrekare kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9 tavuğu geçmeyecek. 

Zenginleştirilmemiş kafes sistemleri her bir yumurtacı tavuk için, en azından yatay şekilde ölçülen 550 santimetrekarelik serbest kullanım alanı temin edilecek.  

Zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile ilgili uygulanacak hükümler 

Zenginleştirilmiş kafes sistemleri için her tavuk için ayrılan kafes alanı en az 750 santimetrekare olacak. Bu kafes alanının 600 santimetrekaresi kullanılabilir alan olarak tasarlanacak.  

Yumurtacı tavuklara; bir folluk, gagalama ve eşelenmenin mümkün olduğu altlık ve her tavuk için en az 15 santimetre uzunluğunda uygun tünekler sağlanacak.  

Yumurtacı tavuklara tedavi amaçlı olmayan müdahaleler yapılmayacak. 

Yönetmelik, yumurtacı tavuk sayısı 350'den az olan işletmeler ile damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmelerde bulunan kanatlıları kapsamayacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.