KUZKA ve KOSGEB’ten KOBİ’lere ortak destek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ortak finansman programıyla imalat sanayisindeki KOBİ'lere 20 milyon TL'lik rekabetçilik desteği verecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB ), ‘2023 yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı’nı yürütecek.

Program çerçevesinde KOBİ’lere 20 milyon TL bütçeli finansman desteği sağlanacak. Bölgede imalat sanayisindeki faaliyet gösteren KOBİ’lerin proje başvurusu yapabilecekleri program çerçevesinde desteklenecek faaliyetleri için toplam 20 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi.

KUZKA ve KOSGEB iş birliğinde sağlanacak ortak finansman desteği, KDV hariç olmak üzere asgari proje bütçesi (kredi miktarı) 500 bin TL, azami proje bütçesi (kredi miktarı) 2 milyon 500 bin TL, ajans kar payı destek oranı ise kredi veya finansal kiralama işleminde faiz/kar payı oranının 12 puanı olarak belirlendi.

Projelerin durumuna göre KOSGEB , program için ayrılan kaynağın bir kısmını veya tamamını kullandırabilecek. KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve yatırım hareketinin başlatılmasının hedeflendiği programa başvurular, KAYS üzerinden 10 Mart saat 18.00’e kadar yapılabilecek.

Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın finansman desteği çağrısı ilanında ifade edilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapabilecekler. Başvuruların tamamlanmış olması için KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması gerekiyor. Taahhütname ise en geç 17 Mart 2023 saat 18.00’e kadar e-imzalı veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na teslim edilecek. Programa ilişkin detaylı bilgiye ise web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

.