Btso

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde, 6 Haziran 1889 tarihinde, "Bursa Ticaret Odası" ismiyle Bursa'lı işadamlarının teşebbüsü ile Koza Han'ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır.

 

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa'da açılan fuarlara üyelerinin de katılmalarının, kendilerine önemli yararlar sağlayacağı bilinciyle, onların bu fuarlara iştiraklerini Bursa sanayi ve tarım mallarının ihracatında da teşvik etmiştir.

 

Bursa'nın ve bölgenin ticaret ve sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.

 

Bursa Ticaret Odası'nın amacı, Bursa iş dünyasının ve üyelerinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunmak, üyelerinin rekabetçiliğini artıracak projeleri hayata geçirmek, hizmette üye memnuniyetini temel almak, üyeler arası ilişkilerde ticari ahlakı öne çıkarmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim, iş gezisi, etkinlikler yoluyla üyelerimizin iş potansiyellerinin gelişmesine ve tanıtılmasına maddi ve organizasyonel destek vermek, üyelerimizin kendi aralarındaki ihtilafları ve devlet ile arasındaki ilişkileri 5174 sayılı Kanun çerçevesinde hukukun üstünlüğüne ve tarafsızlığa dayanarak çözmektir.

 

Ülke Ekonomisinin, kalkınması ve gelişmesinde Tüccar ve Sanayicilerin çok büyük katkısı olduğu düşüncesiyle; Kent ve ülke ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da üyelerimizin ticaret hacmini güçlendirecek çalışmalarımızın yerel ve ulusal medyada duyurulması ve üyelerimizin güncel ekonomik gelişmelerden haberdar edilmesi konusunda tüm iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanılmasını amaçlar.

 

İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM” prensibi ile ; Nitelikli İşgücünü BTSO’ ya kazandırmayı, ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı, kurum Strateji ve hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ,yenilikçi ve sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmak ve gelişimi izlemeyi, çalışanların memnuniyetini , motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı, çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmeyi, çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı amaçlar.

 

Btso Haberleri