Tesk

 

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Ankara'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşudur.

1964 yılında yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar yasası ile bugünkü yapısında etkinlik göstermeye başlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye'de bulunan esnaf ve sanatkarların örgütlendiği dernek ve mesleki birliklerin bir çatı altında toplanabileceği bir kuruluştur.

 

18 Ocak 1943 tarihinde 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yayınlanmıştır.  25 Nisan 1949  tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış ve esnaf ve sanatkarlarımızın bağımsız ilk örgütlenmeleri sağlanmıştır.   

 

Konfederasyon amaçlarını,

Esnaf ve sanatkar oda, birlik ve federasyonları arasında koordinasyon

Esnaf ve sanatkarların mesleki çalışmalarında kamu yararı gözetilmesi için girişimlerde bulunmak

Esnaf ve sanatkarların Türkiye ve dünyada temsil edilmesi

Mesleki eğitimlerinin gelişimi, sorunlarının çözümü

Üyelerinin resmi kurumlar ve bakanlıklarla iletişimini sağlamak gibi ana başlıklar altında toplamaktadır.

 

Etkinlikleri;

Esnaf ve sanatkarların sicil işlemleri

Mesleki eğitim ve çıraklık eğitimleri düzenlemek

Bankalar ve finans kuruluşlarından üyelerine finans desteği sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar

Çocuk İşçiliği Konusunda TESK'in Duyarlılığının Artırılması Projesi

Halıcılık Sektöründe Çocuk Emeğinin rolü Projesi

Çeşitli yayınlarla üyelerine yönelik etkinliklerde bulunmak

İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının Profillerinin Tespiti Projesi

TESK Bünyesindeki İDDG'lerin Eğitimi Programı Projesi (Eğitici El Kitabı Hazırlanması)

Ailenin Gelirine Destek Sağlayarak Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi

Samsun Sağlık Ocağı Projesi

Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi

TESK ve Bağlı Kuruluşlarının Avrupa Birliği Uygulamalarını Yerinde Değerlendirmesi, Deneyimlerin Paylaşımı ve İşbirliği İmkanlarının Yaratılması Projesi

AB'nin Eğitim-Öğretim Politikaları Ve Mevzuatı Konusunda Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Ekspertizinin Arttırılması Projesi

Mesleki Eğitimde Deneyim Değişimi Projesi

 

 

Tesk Haberleri