Bakanlıklar eski bakanlıklara, bakanlar eski bakanlara benzemeyecek

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Yeni sistemde bakanlıkların ve kurumların görev ve sorumlulukları veya ağırlıkları, eski dönemde bakanlıkların ve bakanların sahip oldukları görev ve sorumluluklardan daha farklı olacak.

Eski sistemde belli konularda yetki ve sorumluluklar belli bakanlıklara ve bakanlara verilmişti.

Yeni sistemde ana sorumlu Cumhurbaşkanı. Açık anlatımla, yeni dönemde bakanlar Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak.

Bakanlıklar 9 kurum, 8 başkanlık, 4 ofis ile iş birliği içinde olacak.

Yeni yönetimin ilk kararnamesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi” olarak yayımlandı.

Bakanlıklara ilişkin yeni yapılanma ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bu kararname kapsamında düzenleniyor.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde dokuz kurul, sekiz başkanlık ve dört ofis yer alacak.

Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın çalışarak özellikle yeni dönemin projelerine odaklanacak.

Tüm bu birimlerde görev alacak isimlerin de bakanların isimlerinin belli olmasından sonra açıklanması bekleniyor.

Yeni sistemde bakanlıkların ve kurumların görev ve sorumlulukları veya ağırlıkları, eski dönemde bakanlıkların ve bakanların sahip oldukları görev ve sorumluluklardan daha farklı olacak.

Eski sistemde belli konularda yetki ve sorumluluklar belli bakanlıklara ve bakanlara verilmişti.

Yeni sistemde ana sorumlu Cumhurbaşkanı. Açık anlatımla, yeni dönemde bakanlar Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018