Bu zirve başka zirve

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI hakan.cinar@dunya.com

Hep ihracat konuşmaya alışmış ve sürekli yalnızca ihracat demeyi ve tartışmayı adeta zorunluluk haline getirmişken, bu kez dış ticaretin bütününü ele alacak bir zirve var karşımızda.

Dış Ticaret Zirvesi… Türkiye’de ilk kez ithalatın da cesur bir şekilde konuşulup tartışılabileceği bir zirvenin 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceğini söyleyeyim. Detaylarını vereceğim bu zirvede bazı dikkat çekici noktalar var.

Evvela belirttiğim gibi yalnızca ihracatın değil, dış ticaretin bütününün konuşulacak olması ve masanın her sandalyesinden temsilcinin yer alması zirveyi daha ilginç hale getiriyor. Ticaret Bakanlığı’nın da iştirak ettiği organizasyona Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı düzeyinde iştirak ederken, İhracat Genel Müdürlüğü, Eximbank ve TİM gibi kuruluşlar da üst düzey yöneticileri ile katılım sağlıyorlar.

1. Dış Ticaret Zirvesi; Dış Ticarete Yön Verenler Derneği, yani DIŞYÖNDER ile İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği ve Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

Zirvede Türkiye’nin önemli firma patronları, lojistik sektörünün önde gelen temsilcileri, ihracatçı birlik başkanı, SEDEFED Başkanı, KAGİDER kurucusu, gümrük müşavirleri, Dünya Gazetesi CEO’su gibi renkli bir konuşmacı kitlesi ile dış ticaret enine boyuna tartışılacak.

Ülkemizin en yüksek ihracatını yapan firmalarla birlikte en sürdürülebilir, çevreci, inovatif ve dijital projeler ile yılın girişimcisi seçilen firmalara da ödül verilecek olan zirvenin önemli yanlarından birisi de Türkiye’nin dış ticaretteki 9 aylık karnesinin de değerlendirilecek olması.

Bir ülkenin GSYH’sinin büyüklüğünün yanı sıra dünya ekonomisinden aldığı pay önemli bir göstergedir. Türkiye’nin milli geliri 1980’de 96,6 milyar dolar iken dünya ekonomisin büyüklüğü 11,24 trilyon dolardı.

2021’de Türkiye’nin GSYH’si 806,8 milyar dolara dünya ekonomisinin büyüklüğü ise 96,29 trilyon dolara kadar çıktı. 1980-2021 arası Türkiye’nin GSYH’si yüzde 735 artarken dünya ekonomisi yüzde 757 büyüdü. Dünya toplam gayri safi hasılasında ise ülkeler arası ticaretin oranı %50’lerin üzerine çıkmış durumda.

Ülkemiz için de duruma göz attığımızda oran yaklaşık olarak aynı seviyelerde. Bu da gösteriyor ki dış ticaret dünyada da ülkemizde de sürekli olarak büyüyor ve gelişiyor. O halde sadece ihracatı değil, dış ticaretin bütününü ele almak da son derece isabetli bir karar. Dünya mal ticareti hacmi, 2021'in dördüncü çeyreğinde %5,7, 2022'nin ilk çeyreğinde ise %3,2 büyümüştü.

Rusya Ukrayna savaşı, Çin'deki pandemi kaynaklı kapanmalar da ilk çeyrekte ticareti ağır bir şekilde etkilemişti. Türkiye ekonomisi ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. Ocak-Ağustos döneminde toplam 165,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, önceki yıl aynı döneme kıyasla ihracatta %18,3 oranında arttığını gözlemledik.

239 milyar dolar olan ithalatın büyük kısmı ise enerji kaynaklı. Ülkemiz 2022 yılında ihracatta yüzde 12,9 artışla 254 milyar 210 milyon dolar; ithalat ise yüzde 34,3 artış ile 364 milyar 395 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlar; ihracatta, ithalatta, dış ticaret açığında ve dış ticaret hacminde şimdiye kadarki en yüksek rakamlar.

Hiç şüphesiz ekonomileride rahat nefes almanın ve refah seviyesini yukarı taşımanın tek yolu dış ticaretten geçiyor. Dış ticaretin gelişmesi için de tüm çarkların doğru işlemesi gerekiyor. Başkanlığını yürüttüğüm Dışyönder’in zirve öncesi düzenlediğimiz basın toplantısında da belirttiğim üzere, kral çıplak denilmesi gereken yerlerde demeyi başarmalıyız.

Yalnızca ihracata odaklanarak ve ithalatı konuşmaya korkarak bir yere varmamız mümkün değil. Bugün ihracatımızın büyük oranda ithalata dayalı olduğunu hepimiz bilirken, söylemlerimize taşımaktan çekinmememiz gerekiyor. Bu zirvenin de işte tam bu noktada en samimi şekilde dış ticarette yapılması gerekenleri ortaya koyacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

100. yılını dolduran Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında dış ticaretimizin sürdürülebilirliğini konuşacağız. Gelenlere kapımız açık, ama emin olun gelemeyenler çok şey kaçıracaklar. Günün sözü olsun; her zaman derim, kral çıplaksa çıplak demeyi başardığımız gün dış ticarette çok daha iyi noktalara geleceğiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gündemde altın var 12 Ocak 2024