Ekonomiyi ucuz faiz değil maaş ücret zammı canlandırır

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

 

 

Ekonomiyi canlandırma yanlıları Merkez Bankası faizinin aşağıya çekilmesinde ısrar ediyorlar. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz koridoru tavanını 0.5 puan indirmesini yetersiz görüyorlar.
Merkez Bankası'nın sadece faiz indirmesi yetmez. Ucuz faiz ile bankaların da tüketiciyi kredilendirmesi gerekir ki içeride talep canlansın.
Geliniz görünüz ki, bankaların kredilerini artırmaları BDDK tarafından sınırlandırılmış durumda. Kaldı ki, tüketici kredi kullanmak istese de kredibilitesi yok. Bankaların her isteyene tüketici kredisi dağıtmaları imkansız.

Bizde iç talebi canlandırmanın tek yolu maaş ve ücretleri artırmaktır
Çünkü toplam hane halkı kullanılabilir gelirinin yüzde 67.8'ini maaş, ücret, yevmiye, emekli dul yetim aylıkları ile diğer sosyal transferler oluşturuyor (Basit anlatımıyla, halkımızın kullanılabilir her 100 liralık gelirinin 67.8 lirası maaş, ücret geliri).
Maaş, ücret gelirleri artmadıkça, iç talebin büyük bölümünde canlanma beklenemez. Önemli bir nokta daha: Maaş ve ücret alan kesimin gelirine dayalı talep, genelde yerli üretime yönelik taleptir.

Maaş, ücret ağırlıklı gelir kalemleri dışında, toplam hane halkı gelirinde ağırlığı olan bir gelir kalemi tarım dışı müteşebbis geliri. Tarım dışı müteşebbislerin (tarım kesimi dışında iş yapan özel sektör girişimcilerin) gelirinin toplam hane halkı gelirindeki payı yüzde 14.8'dir. Bu gelir sahiplerinin talebi ise daha çok yatırıma ve ithal ve lüks eşyaya yönelik taleptir. Unutmamak gerekir ki, müteşebbis gelirinin artması, iç talebin canlanmasına bu da toplam gelirde en büyük ağırlığı olan maaş ve ücret gelirinin artmasına bağlıdır.

Bu tabloda ekonominin canlanması için toplam hane halkı gelirinin yüzde 67.8'ine sahip maaş, ücret, emekli, dul-yetim aylıkları alanlar ile diğer sosyal transferlerden yararlananların daha fazla harcama yapmaları gerekiyor. Bu nasıl olur?

- Maaş, ücret, emekli, dul-yetim aylığı alanların, yevmiyelilerin ve sosyal yardımlardan yararlananların gelirleri, olağan harcamalara yetecek ölçüde ise ve de bu insanlar, gelirlerinin bir kısmını harcamıyorlar, biriktiriyorlar ise, bunlar geciktirdikleri harcamaları yapmaya başlar.
-Devlet ve özel sektör maaş ve ücretlere zam yapar.
- Maaş ve ücret alanlar ile emeklilerin borçlanması, borçlarını artırmaları kolaylaştırılır.
TÜİK'in yeni yayınladığı "Gelir ve Yaşam Koşulları, 2011" araştırmasına göre,
eşdeğer hane halkı toplam gelirinde maaş ve ücretin payı yüzde 44.8, yevmiyelilerin payı yüzde 3.6, emekli, dul-yetim maaşı alanların payı yüzde 17.8, sosyal yardımlardan faydalananların payı yüzde 1.5 oranında. Eşdeğer hane halkının 100 TL'lik gelirinin 67.8 TL'si bu tür gelirler.
Gayrimenkul gelirlerinin toplam hane halkı gelirindeki payı yüzde 3.9 oranında, menkul kıymet gelirlerinin payı yüzde 3.8 oranında (Taşınmazlardan, arsadan / binadan sağlanan gelir ile taşınırlardan hisse senedinden / bonodan / paradan sağlanan gelir birbirine eşit hale geliyor).

Toplam hane halkı gelirinde müteşebbisin tarımdan sağladığı gelirin düşüklüğü dikkati çekiyor. Tarımdan sağlanan müteşebbis gelirinin toplam gelirdeki payı yüzde 6.8 oranında.

İyi de... Eşdeğer hane halkı acaba gelirine ek olarak krediden ne ölçüde yararlanıyor? Borçlanma durumu nasıl?

100 kişinin 38.2'sinin borcu ve borç taksiti yok, 61.8'i borçlu, borç taksiti ödüyor. Borçlu ve borç taksiti ödeyen 61.8 kişinin, 26.2'si borç çok yük getiriyor derken, 31.4'ü "biraz yük getiriyor" diyor. 4.2'si ise, borcunu kolay ödediğini belirtiyor. Halkımızın durumu budur. Halk para harcasın da iç piyasa canlansın hesabı yapılırken bu bilgileri dikkate almak gerekir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018