Elektrik üretiminde jeotermalden daha fazla yararlanmalıyız

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ recep.senyurt@dunya.com

Türkiye, jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın birinci ülkesi. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ABD, Endonezya ve Filipinler’in ardından dördüncü sırada yer alan ülkemizdeki potansiyel 4.500 MWe iken bu potansiyelin ancak yüzde 35’i değerlendirilebiliyor.

Yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yeraltı kaynağı olan Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan ülkemizde 1000 civarında kaynak bulunmakta ancak bunun yüzde 10’u elektrik üretimine uygun. Jeotermal kaynakların yüzde 78'i Batı Anadolu'da, yüzde 9’u İç Anadolu'da, yüzde 7’si Marmara Bölgesi’nde, yüzde 5'i Doğu Anadolu'da ve yüzde 1'i diğer bölgelerde yer almakta. Bu dağılıma uygun olarak da jeotermal elektrik santrallerinin Aydın, Manisa ve Denizli illerinde yoğunlaştığını görüyoruz. EPDK verilerine göre ülkemizde 66 jeotermal elektrik santrali bulunmakta olup bunların toplam elektriksel kapasitesi 1.860,633 MWe iken toplam işletmedeki kapasitesi ise 1.691,333 MWe’dir.

Hepimizin bildiği üzere, ülkemizin cari açık vermesindeki en önemli kalemi enerji ithalatı oluşturuyor. Enerji ithalatının önüne geçilebilmesi için ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi, hatta bu potansiyelin yeni keşiflerle sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Mevcut potansiyel değerlendirildiğinde dahi Türkiye jeotermalden elektrik üretim kapasitesini 3 kat artırma imkanına sahip.

Bununla birlikte bu kaynakların üretime geçirilmesi ve işletme süresinde kullanılacak makine ve ekipmanlardaki yerli üretimin payının da her geçen yıl artırılması, enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması kadar önemli. Yerli makine ve ekipman üreticileri daha fazla desteklenir ise bu santrallerin kurulum maliyetleri düşecek bu sayede istihdam artacak, sektörde söz sahibi olmaya başlayacak firmalarımız için yeni ihracat imkanlarına da kapı aralanmış olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar