12 °C
Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Enerjide yerlinin payı %25

Toplam enerji arzının yaklaşık % 75’i ithalata bağımlı olduğu için, dışarıda enerji fiyatlarındaki artış, içerideki dolar fiyatındaki artış, enerji faturamızı büyütüyor.

Toplam enerji arzında (tüketiminde) petrolün payı % 40 dolayında olduğu için dünyada petrol fiyatları arttıkça, içeride dolar fiyatı arttıkça enerji maliyeti artıyor.

Enerji fiyatındaki artış, tüm fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Enerji arzını ve talebini farklı enerji birimlerini tek birime indirerek TEB ölçüsü ile değerlendiriyoruz.

Farklı enerji kaynaklarından kömürün ölçüsü ton. Doğalgazın ölçüsü m3. Petrolün ölçüsü varil. Bu farklı ölçü birimleriyle enerji ihtiyacımızın toplamı nedir? Hangi ürünleri daha çok kullanıyoruz? Ne kadarını ithal ediyoruz?

Bu soruları cevaplamak için farklı enerji ürünleri her bir enerji kaynağının özelliğine göre ortak bir ölçü birimine dönüştürülüyor.

Bu ortak ölçü birimi TEP diye kısaltılan ‘Ton Eşdeğer Petrol’ birimi. Basit anlatımla 1 ton ham petrolün verdiği enerji miktarı. TEP (Ton Eşdeğer Petrol): Enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimi. 1 TEP pratikte yaklaşık olarak; 1 ton fuel oil, 11600 kWh elektrik, 3 ton linyit kömürü, 1.6 ton taş kömürü, 1200 m3 doğalgaza eşdeğer.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 15.11.2017’de yayınladığı Ulusal Enerji Denge Tablosu’na göre, ülkemizde yıllık enerji arzı 136 milyon TEB.

Toplam arzın yaklaşık % 40’ını petrol, % 30’unu doğalgaz, % 28’ini kömür oluşturuyor.
Toplam arzın sadece % 25’i yerli kaynaklardan temin ediliyor. Yaklaşık %75’i ithal.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.