İşte tüm yaş gruplarına göre işsizlik tablomuz...

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

İşsizlik en büyük ekonomik sorunumuz. Üstelik bu sorun hafiflemek şöyle dursun giderek artma eğiliminde... En son veriler temmuz ayındaki durumu gösteriyor ve söz konusu ay itibarıyla tam 4.6 milyon işsiz var. İşsizlik oranı da temmuz ayları itibarıyla şimdiye kadar hiç görülmedik bir düzeye, yüzde 13.9’a tırmanmış durumda.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.5, kadınlarda yüzde 16.7.

Bu veriler genel tablonun bir özeti. Bugün şimdiye kadar hiç ele alınmamış bir detaya bakmak istiyoruz. Yaş gruplarına göre işgücü, istihdam ve işsiz sayısı ile işsizlik oranı verilerine...

Genç nüfustaki durum çok fena!

TÜİK’in yaş gruplarına göre işgücü verileri 15-19 grubundan başlıyor ve 5’er yaş grubu olarak devam ediyor. Bazı detayları da yine TÜİK verilerinden hareketle biz oluşturduk, bunu da belirtelim. Tahmin edileceği gibi işsizlik en çok genç nüfusta. 15-19 yaş grubunda 497 bin işsiz var ve bu gruptaki işsizlik oranı yüzde 23.9 düzeyinde.

Ama işsizlikteki yığılma 20-24 yaş grubunda çok daha belirgin. Bu yaş grubundaki işgücü 3 milyon 497 bin, çalışabilenlerin sayısı 2 milyon 487 bin. Yani 20-24 yaş grubunda tam bir milyon 10 bin işsiz var. Buna göre bu yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 28.9 düzeyinde.

20-24 yaş grubundaki bir milyon 10 bin işsiz, toplam 4 milyon 594 bin olan işsiz sayısının yüzde 22’sini oluşturuyor.

“20-24 yaş grubu henüz eğitim çağıdır, işsizliğin yüksek görünmesi normal” diye düşünen çıkar mı bilemeyiz ama biz yine de vurgulayalım, işgücü istatistikleri kurumsal olmayan nüfus dikkate alınarak oluşturuluyor. Yani okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane, hapishane, kışla ya da orduevinde bulunanlar hesaplamada dikkate alınmıyor.

Dolayısıyla 20-24 yaş grubundaki 3.5 milyon kişi çalışabilir durumdaki işgücünü gösteriyor ve 3.5 milyondan çalışan 2.5 milyon düşülünce de işsiz bir milyon sayısı ortaya çıkıyor.

Kadınlarda yüzde 35.5

20-24 yaş grubundaki işsizlik kadınlarda tam yüzde 35.5 düzeyinde bulunuyor.

Bu yaş grubunda erkeklerdeki işsizlik oranı ise yüzde 24.8 düzeyinde.

15-19 yaş grubundaki nüfustaki işsizlik de hem kadınlarda, hem erkeklerde yüksek. Bu yaş grubundaki işsizliğin toplamda yüzde 23.9 olduğunu belirtmiştik. Oran kadınlarda yüzde 28.7, erkeklerde yüzde 21.9.

Sorun öylesine çetrefilli bir hal aldı ki...

Gençlerdeki işsizlik gerçekten dramatik boyutlarda. Sorun öyle bir anda ortaya çıkmadı tabii ki. Neredeyse tüm Türkiye’yi yavaş yavaş adeta istila eden bir ucuz emek peydah oldu.

Mültecilerden, ağırlıklı olarak da Suriyelilerden söz ediyoruz. Sigortasız ve asgari ücretin çok altında çalışmaya razı bir kesim var ve çoğu işveren de bunları tercih ediyor. Sonra da, Türk vatandaşlarının aynı koşullarda çalışmaya razı olmadıkları tezi işleniyor. Tabii ki Türk vatandaşı mültecilerin koşullarıyla çalışmaya razı olmaz.

Dolayısıyla mülteci sorunu hafifl etilmeden, (çözülmeden diyemiyoruz, çünkü çözülmesi mümkün görünmüyor) genç işsizliği konusunda fazla ilerleme sağlama şansımız ne yazık ki yok.

Kaldı ki mülteci sorunu hafifletilebilse bile bizim bu üretim düzeyiyle, bu yatırımsızlıkla sorunu geride bırakmamız yine de mümkün değil.

Yalnızca gençler mi?

İşsizlikte tümüyle genç nüfusun durumuna odaklanmak da yanlış. Gençlerin bir avantajı var üstelik. 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik yüksek ama bunların çoğu ev geçindirmek gibi bir yük taşımıyor.

Oysa daha ileri yaşlardaki işsizlerin ev geçindirmek, çocuk okutmak gibi yükümlülükleri var.

25 yaş üstü gruplara bakın! Çok önemli sayıda işsiz var. 25-29 yaş grubunda 748 bin, 30-34 yaş grubunda 567 bin...

Bu insanların çoğu ev geçindirmek durumunda.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar