Litvanya’da yaşadığımız gurur

Prof. Dr. Çisil SOHODOL
Prof. Dr. Çisil SOHODOL cisil.sohodol@dunya.com

Kadın milli futbol takımı­mız, büyük bir başarı­ya imza atıp grubundaki maçların tamamını hem de tek bir gol bile yemeden kazanıp li­der olarak UEFA Uluslar C Li­gi’nden B Ligi’ne yükseldi.

Geçtiğimiz hafta, bize gurur yaşatan futbolcularımızı des­teklemek için kadın milli futbol takımımızın sponsorlarından Sürat Kargo’nun Genel Müdü­rü Cem Oğuz ile birlikte Litvanya’ya gittik. Buz gibi soğuk ve karlı havada elimizde bayraklarımızla futbolcula­rımızın şahane oyununa ve 4-0’lık ga­libiyetine tanıklık etmek müthiş bir mutluluktu.

Bir yandan galibiyetin sevincini ya­şarken diğer yandan kargo gibi erkek egemen algısı olan bir sektör kuru­munun neden kadın futbol takımımızı destekleme kararı aldığını Cem Oğuz’a sordum.

Cem Oğuz, “Sporu ve sporcuları desteklemeyi çok önemsiyoruz. Ka­dın milli futbol takımına sponsor olma tercihimizin temel nedeni pozitif ay­rımcılık. Şirket yönetiminde de kadı­na yönelik pozitif ayrımcılığı prensip edindik. Kadınların yönetim pozisyon­larında temsiliyetini de destekliyoruz. Genel müdürlük içerisinde yönetici­lerimizin yüzde 70’i kadın. Benzer bir yaklaşımı mavi yaka çalışanlar açısın­dan da sürdürüyoruz. Hali hazırda 26 adet aktarma merkezimiz var. Ve gele­cek süreçte bu taşıma merkezlerinin yöneticilerinin kadın olması da kendi­mize koyduğumuz hedeflerden bir ta­nesi. Sponsorluk sürecimiz de aslında bu felsefemizin bir yansıması ve ka­dın sporcularımızı desteklemeye de­vam edeceğiz” şeklinde görüşlerini paylaştı. Oğuz ayrıca, futbolu özellik­le seçtiklerini, ve kadın voleybolunun çok destekçisi olduğunu ancak futbol­da yeterli destek bulunmadığını, kadın futbolcularımızı da tıpkı voleybolcula­rımız gibi görünür kılıp onların hika­yelerini anlatarak destek olacakları­nı ekledi. Antrenör olmak isteyen ka­dınları desteklemeye yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Kadın futbolcularımız ve kadın antrenörümüzün sevinci

Maç sonrası Kadın Milli Futbol takı­mı teknik direktörümüz Necla Güngör Kırağası, ve milli sporcularımızla soh­bet etme şansım oldu. Her biri, “erkek” sporu olarak görülen futbola başlama ve devam etme hikayelerinin zorluk­larla dolu olduğunu ifade etti.

Tüm başarılarına rağmen ülkemizde yeteri kadar desteklenmedikleri için de biraz buruklardı. “Görünür olma­maya o kadar alışmışız ki Sürat Kar­go sponsorluk süreci başladığında ka­dın futbolcular için hazırladığı reklam çalışmalarıyla İstanbul’un dört bir ya­nını donattığında çok duygulandık, bi­zim için çok kıymetliydi. Ailelerimiz de mutlu olup gururlandılar” ifadele­rini kullandılar.

Necla Güngör Kırağası ise özellik­le Avrupa ülkelerinde kadın milli fut­bol takımlarının ciddi şekilde destek­lendiğini belirterek Türkiye’de benzer bir eko-sistemin hayalini kurduklarını ve sponsorların desteklerinin çok kıy­metli olduğunu söyledi.

Kargo sektörü büyümeye devam edecek

Cem Oğuz’u böylesi milli gurur dolu bir ortamda bulmuşken kargo sektörü­nün durumunu ve gelecek beklentile­rini de sordum.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru­mu verilerine göre Türkiye’de 40 kar­go şirketi bulunduğunu, önümüzdeki yıl dünya ekonomisinde bir yavaşla­ma beklense de kargo sektörünün en önemli paydaşı olan e-ticarette bir ya­vaşlama beklemediklerini ifade etti. “E-ticaret, çalışma hacmimizin yüz­de 80’ini oluşturuyor. Sepet tutarları azalabilir ancak alışveriş devam edi­yor. Buna bağlı olarak kargo sektörün­de de büyüme devam eder. Geçen yıl, 85.7 milyon gönderi teslim etmiştik. Bu yılı 91/92 milyon gönderi ile kapa­tacağız. Sektöre baktığımız da geçen yıl gönderi rakamı 1 milyar 145 mil­yondu ve bu yıl sonunda ise rakamın 1,3 milyar olacağı öngörülüyor” şek­linde bilgi verdi.

Her ay dünyanın çevresini 216 kez dönecek kadar km yaptıklarını, Kasım ayı indirimlerinin kargo sektöründe ciddi bir hareketlilik yarattığını ve ta­şıma rekorları kırıldığını ifade etti.

Gönderilerin esnafa bırakılması ve tüketiciler tarafından oradan teslim alınması işleyişinin ivme kazandığı, esnaflara gönderi başına bir ödeme yapıldığı ve böylece kargo sektörünün esnaflar için bir müşteri trafiği yara­tarak eko-sisteme katkı sağladığı bil­gisini de aldım. Bir diğer önemli bilgi de gönderilerinin yüzde 23’ünün tica­ri kuryeler tarafından taşındığı ve ti­cari kuryelerin kargo sektörü genelin­de ayda ortalama 40-45 bin TL kazan­dığıydı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İnsansız iletişim 03 Şubat 2024