Verimli üret, bilinçli tüket...

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ recep.senyurt@dunya.com

Enerji tüketiminin rekorlar kırdığı günler yaşıyoruz. Artan tüketimi karşılamak üzere üretimi artırmak için yoğun uğraş veriyoruz ama maalesef enerjimizi daha verimli kullanmak ve israfın önüne geçmek için aynı oranda çaba gösterdiğimizi söyleyemiyoruz.

Enerji verimliliği, daha az enerji kullanarak aynı veya daha iyi sonuçlar elde etmek anlamına geliyor.

Bu, çevresel sürdürülebilirlik, cari açığın azaltılması, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması yanında sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle de hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. Artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasında en temiz ve en ucuz enerji kaynağı enerji verimliliği olmasına rağmen Türkiye, 2017-2023 dönemini kapsayan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı 2018 yılında yürürlüğe koydu.

Bu dönemde beklenen tasarruf, Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde yüzde 14 oranında hesaplanırken 2033 yılına kadar yapılabilecek tasarruf ise 30,2 milyar dolar olarak değerlendirilmektedir. Enerji verimliliğini artırabilmek için toplumsal bilinci geliştirerek enerji tüketimi yüksek ev eşyalarından makine ve ekipmanlara kadar her alanda daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor.

Bunun için de devletin bu konularda attığı adımları sıkılaştırmasına, bu alana yönelik daha fazla destek ve teşvikleri devreye alarak toplumun tüm kesimlerini harekete geçirmesine ihtiyaç var. Örneğin yeni nesil makineler genellikle daha verimli çalışır. Daha yüksek enerji verimliliği sağlamak için teknolojik olarak gelişmiş makinelerin tercih edilmesi, sensörler ve otomasyon sistemleri sayesinde makineleri akıllıca otomatikleştirmek, enerji tüketimini optimize edebilir.

Bununla birlikte enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan kojenerasyon ve buhar üretimini de kapsayan trijenerasyon uygulamalarının daha fazla yaygınlaştırılması bu alanda atılacak önemli adımlardan olacaktır. Bu uygulamalar aynı zamanda maliyetleri düşürerek verimi artıracağı için firmalarımızın uluslararası alandaki rekabetçiliğini de güçlendirecektir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar