14 °C

Turizm KGF ile canlanıyor

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, "KGF, turizmcilere, seyahat acentalarına tarifeli uçak seferleri bulunan havayolları şirketlerine finansmana erişimde pozitif ayrımcılık yapmış, 3.7 milyar TL kefaletle, 9 bin 389 firmanın 4.1 milyar TL krediye erişmesini sağlamıştır..."

Turizm KGF ile canlanıyor

İsmet GERGERLİ
KGF Genel Müdürü

Turizm ekonomik büyümenin ve gelişmenin önemli ayaklarından biri olarak değerlendirilmektedir.

İkinci Dünya Savaşı'na kadar turizm göz ardı edilmiş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra batı toplumlarında ön plana alınmış, ekonomik öneminin ve etkisinin anlaşılması üzerine de hızla gelişmeye başlamıştır. Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede turizmi ekonomik büyümenin ve gelişmenin önemli ayaklarından biri olarak değerlendirilmektedir. Turizm birçok ülkede; istihdama, gelir düzeyine, iç-dış borç yükünün hafifl emesine, ödemeler dengesine ve sonuçta ülke insanın refah düzeyinin yükselmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Turizm, günümüzde sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülke ekonomileri için de döviz girdisi sağlayan, istihdama olumlu etkiler yapan, uluslararası alanda ülkelerin iletişim ve etkileme gücünü arttıran, bütünleştirici ve barış ortamı yaratılmasına etki eden bir endüstridir. Uluslararası ticarette hizmet alanı olarak turizm dünyanın en büyük ticaret kategorilerinden bir haline gelmiştir. Küresel olarak, ihracat kategorisinde turizm; yakıtlar, kimyasallar ve gıdadan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Turizm, gelişmekte olan birçok ülke açısından; istihdam, gelişim, fırsatlar yaratma ve döviz geliri için bir numaralı ihracat kategorisi olarak temel kaynaklarından biridir.

Dünya pazarında ortaya çıkan değişimlere ve yeni beklentilere her yönüyle cevap verebilecek bir potansiyele sahip olan ülkemizde, 1980'li yıllardan itibaren alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar ile çok sayıda turistik tesis inşa edilmiş, değişen tüketici taleplerine cevap verecek alt yapı oluşturulmuştur. Turizm hareketleri Dünyada hızla gelişme gösterirken, Türkiye de gerek ekonomik politikaları kapsamında ve gerekse mikro bazda sektörde çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Turistik amaçlı yatırımlardaki artış, milli gelir içinde turizmin payının yükselişi, hizmet sektöründe öncelikli istihdam alanı haline dönüşmesi, ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi sektörün önemini açıkça göstermektedir.

Turizm sektörü sadece döviz kazandırıcı bir sektör olmanın ötesinde bağlantılı sektörlerle birlikte değerlendirildiğinde istihdama sağladığı katkıyla ülkemizin işsizlik sorununa da önemli bir çözüm sağladığı değerlendirilmektedir. Turizm sektörünün geliştirilmesi aynı şekilde işsizliğe de çözüm sunacaktır.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan uluslararası ekonomik kriz, Rusya ile yaşanan gerilim ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi sebeplerle zor zamanlar yaşayan, ekonomik büyümenin ve gelişmenin önemli ayaklarından biri olan turizm sektörü kısa süre içerisinde toparlanarak 2017 yazına hazırlıklarını tamamladı. Nisan ayı verilerine göre turist sayısında şimdiden yüzde 18 artış sağlandı, Ramazan bayramı tatili için oteller rezervasyonlarını doldurdu. İnanıyorum ki bu yıl turizmde son iki yılda yaşanılan gerileme son bulacak ve sektörde yukarı yönlü ivme hız kazanacak.

Turizmde meydana gelen bir birimlik gelişme ülkemiz ekonomisinde iki birimlik canlanma yaratmaktadır.

Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de devlet desteklerinin canlanmadaki payı yadsınamaz. Bu devlet destekleri içerisinde belki de en önemlisi son dönemde Türkiye ekonomisine olan katkısı tüm çevrelerce kabul görmüş ve kanıtlanmış olan KGF tarafından sağlanmaktadır.

Bugün itibariyle 165 milyar TL kefalet hacmine ulaşan KGF, geçtiğimiz yıl yapılan önemli düzenleme ile turizmcilere, seyahat acentalarına hatta tarifeli uçak seferleri bulunan havayolları şirketlerine finansmana erişimde pozitif ayrımcılık yapmış 3.7 milyar TL kefaletle, 9 bin 389 firmanın 4.1 milyar TL krediye erişmelerini sağlayarak bir anlamda turizmde bugün görülen canlanmanın temellerini oluşturmaya büyük katkı sağlamıştır. KGF döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların kullandığı kredilerin yüzde yüzüne kefalet sağlarken işletmeler 200 milyon TL'ye kadar olan kefalet limiti sağlıyor.

KGF olarak bu ülkenin diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de potansiyelinin üzerine çıkarak yeni başarı hikayeleri yazacağına inancımız tam.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.